Wat is een Heilpraktiker?

Een heilpraktiker of "arts uit de gezondheidszorg" is een aanbieder van aanvullende en alternatieve geneeskunde in Duitsland. Hoewel deze gezondheidswerkers natuurlijke gezondheidszorg bieden aan hun cliënten, hebben ze geen medische opleiding of kwalificaties en kunnen ze niet als artsen of artsen worden beschouwd. Om als heilpraktiker te werken, is het noodzakelijk om een ​​examen af ​​te leggen dat wordt afgenomen door een lokale overheid. De test richt zich vooral op juridische kwesties, in plaats van op medische zaken.

De oorsprong van dit beroep ligt in de 19e eeuw, toen een steeds meer wetenschappelijke benadering van medicijnen begon te ontstaan. Het gezondheidsberoep splitste zich in twee groepen, de ene gericht op wetenschappelijke medische behandeling en de andere met natuurlijke gezondheidstechnieken zoals hydrotherapie, kruiden en homeopathie. Het natuurlijke gezondheidsveld groeide vrij groot in deze periode en beoefenaars waren te vinden in veel regio's van de wereld.

Mensen die naar een heilpraktiker gaan, kunnen verschillende behandelingen krijgen. Ze oefenen homeopathie, hydrotherapie, kruidengeneeskunde, massage en een verscheidenheid aan andere aanvullende en alternatieve behandelingen. Het gebrek aan regelgeving op dit gebied maakt de kwalificaties van beoefenaars zeer variabel. Sommige mensen hebben toegewijd aan het ontvangen van een opleiding op hoog niveau, zodat ze competent kunnen oefenen en hun klanten een breed scala aan diensten kunnen aanbieden, inclusief doorverwijzing naar een conventionele arts als dit passend lijkt. Andere mensen hebben een beperkte opleiding en hun primaire kwalificatie is een voldoende voor het licentie-examen.

Critici van het heilpraktiker-systeem hebben betoogd dat, hoewel complementaire en alternatieve geneeskunde toepassingen hebben in de samenleving, het belangrijk is dat gezondheidswerkers worden gereguleerd en gecontroleerd, net als conventionele artsen. Het gebrek aan toezicht op dit gebied wordt beschouwd als een gevaar, omdat patiënten ongeschikte zorg kunnen ontvangen of medische behandeling kunnen uitstellen voor ernstige aandoeningen die niet kunnen worden gediagnosticeerd, beheerd of behandeld door een heilpraktiker.

Voorstanders zijn van mening dat het belangrijk is om mensen aanvullende benaderingen van medische zorg te bieden, en dat sommige mensen misschien baat hebben bij een bezoek aan een heilpraktiker. Studies schatten dat ongeveer een op de vier Duitsers op enig moment in hun leven een heilpraktiker ziet om medische hulp te zoeken. Cliënten die op zoek zijn naar mensen met de juiste niveaus van training en vaardigheden kunnen zeer goede zorg ontvangen, inclusief opnames dat ze beter in een andere klinische setting kunnen worden bediend.

Veel landen hebben natuurlijke zorgverleners van deze aard, met verschillende mate van regulering. Sommige landen eisen dat deze leden van de gezondheidszorg een opleiding volgen en een streng examen afleggen, terwijl andere strengere regels hebben en mensen toestaan ​​om in natuurlijke gezondheid te werken zolang ze geen uitstekende strafregisters hebben.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?