Wat is auditieve verwerkingsstoornis?

Auditieve verwerkingsstoornis (APD) is een aandoening die wordt gekenmerkt door normaal gehoor, maar een onvermogen om geluiden te verwerken. Bij een patiënt met een auditieve verwerkingsstoornis zijn er geen functionele afwijkingen die gehoorbeschadiging veroorzaken, maar de hersenen hebben moeite om geluiden waar te nemen en op een zinvolle manier te interpreteren. Deze aandoening is lastig te diagnosticeren en wordt soms verward met een leerstoornis of een ander type hersenontwikkelingsstoornis, die de behandeling kan belemmeren.

Kinderen met een auditieve verwerkingsstoornis hebben moeite om onderscheid te maken tussen geluiden, zelfs wanneer de verschillen heel duidelijk zijn. Dit kan leiden tot problemen met taalontwikkeling, en het kan ook problemen veroorzaken zoals een korte aandachtsspanne, slecht vermogen om aanwijzingen te volgen, gedragsproblemen, matige academische prestaties en een hoge mate van afleidbaarheid. Kinderen met APD hebben vaak moeite met werken in lawaaierige omgevingen en hebben moeite met het begrijpen van complexe auditieve input, zoals meerstapsrichtingen die oraal worden toegediend.

De vroege tekenen van een auditieve verwerkingsstoornis kunnen worden geïdentificeerd door een ouder, verzorger of leerkracht. Omdat ze vaak worden aangezien voor tekenen van een leerstoornis, kan het kind worden doorverwezen naar een specialist in leerstoornissen, of naar een spraaktaalpatholoog, die kan bepalen dat er een auditief verwerkingsprobleem optreedt en de patiënt doorverwijzen naar een audioloog . Audiologen zijn het best gekwalificeerd om deze aandoening te diagnosticeren en te behandelen, en ze kunnen werken als onderdeel van een team van zorgverleners samengesteld om te bepalen waarom een ​​kind problemen heeft.

De diagnose van een auditieve verwerkingsstoornis omvat meestal uitgebreide gehoortests om te bevestigen dat horen normaal is, en specifieke tests voor de kenmerkende tekenen van auditieve verwerkingsstoornissen. Eenmaal gediagnosticeerd, kan de patiënt een behandeling krijgen die kan variëren van educatieve ondersteuning tot het gebruik van apparaten om de patiënt gesproken communicatie te laten horen en begrijpen. De behandeling is niet voor iedereen geschikt en het vereist geduld van ouders en leerkrachten om het kind te ondersteunen als het leert omgaan met de aandoening.

Soms wordt een auditieve verwerkingsstoornis geassocieerd met andere aandoeningen en in andere gevallen kan het alleen voorkomen. Omdat de diagnose van ontwikkelingsproblemen erg complex en zeer variabel is, kan het helpen om verschillende specialisten te zien om een ​​diagnose volledig te onderzoeken en een second opinion te krijgen voor bevestiging. Het niet goed diagnosticeren van hersenontwikkelingsstoornissen kan leiden tot ernstige problemen voor een patiënt omdat deze mogelijk niet de meest geschikte behandeling krijgt.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?