Wat is Obtundation?

Obtundation is een achteruitgang van de normale mentale toestand van een patiënt, waarbij een patiënt een lager niveau van alertheid en bewustzijn vertoont. Hoewel deze term vaak wordt gebruikt in verband met mensen met een psychische aandoening in situaties waarin ze met verminderde capaciteit handelen, kan deze technisch worden gebruikt om naar iedereen te verwijzen. Er zijn enkele juridische problemen met een verminderde mentale toestand waarmee rekening moet worden gehouden wanneer een patiënt die obtundatie ondervindt, wordt gevraagd om beslissingen te nemen.

Er kunnen een aantal oorzaken zijn voor obtundation, waaronder hoofdletsel, medicijnen met neurologische effecten, overdoses en vermoeidheid. Wanneer mensen zich in deze toestand bevinden, is hun cognitie meestal langzamer en zijn ze zich minder bewust van hun omgeving. Patiënten kunnen gevoelens van desoriëntatie en verwarring ervaren, zelfs in vertrouwde, normale omgevingen. Soms leidt dit tot gedragsproblemen, omdat patiënten vaak geagiteerd raken wanneer ze zich verward voelen.

Bij een patiënt die normaal gesproken zeer alert en bewust is en geen bekend probleem heeft dat tot obtundatie zou leiden, is dit klinische teken een reden tot bezorgdheid. Het geeft aan dat er iets mis kan gaan in de hersenen, zoals een beroerte of een reactie op een blessure. Mensen ervaren soms diepe obtundatie wanneer ze van medicatie veranderen, vooral medicijnen die zijn ontworpen om op de hersenchemie in te werken, zoals die worden gebruikt bij de behandeling van sommige psychische aandoeningen. Verminderde capaciteit en bewustzijn zijn te zien op plaatsen zoals psychiatrische instellingen, waar mensen soms zwaar medicatie krijgen als onderdeel van hun behandeling.

Wanneer een patiënt niet met volledige mentale capaciteit werkt, bepaalt de wet in het algemeen dat de patiënt niet in staat is om wettelijk in te stemmen met medische procedures, opschorting van wettelijke rechten, seksuele activiteit of iets anders. Een voogd kan worden aangesteld als iemand zich in een uitgebreide staat van verminderd bewustzijn bevindt om beslissingen te nemen die niet kunnen wachten, met dien verstande dat de voogd beslissingen neemt in overeenstemming met de bekende voorkeuren en wensen van de patiënt. Mensen die misbruik maken van individuen in een staat van obtundatie kunnen worden onderworpen aan wettelijke sancties.

Patiënten die voor behandeling naar een ziekenhuis komen, worden meestal gescreend op cognitieve vaardigheden, zowel om te controleren op hersenletsel als om problemen te identificeren die de behandeling kunnen bemoeilijken. Iemand met onbehandelde psychische aandoeningen kan bijvoorbeeld instorten op een openbare plaats en medische noodhulp nodig hebben van zorgverleners die niet bekend zijn met de patiënt. Met behulp van een checklist om de mentale status te beoordelen, kunnen artsen bepalen hoe bewust mensen zijn, en deze informatie is belangrijk om te hebben bij de communicatie met patiënten.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?