Wat is psychologisch welzijn?

Psychologisch welzijn is de toestand van een goede mentale en emotionele gezondheid. Mensen die psychologisch gezond zijn, zijn vrij van psychische stoornissen en hebben hun stress onder controle gehouden zodat dit hun vermogen om van het leven te genieten en deel te nemen aan de samenleving niet belemmert. Hoewel er in het leven van de meeste mensen momenten zijn waarop ze niet mentaal of emotioneel op hun best zijn, betekent een toestand van psychologisch welzijn dat deze mensen in staat zijn om effectief met hun problemen om te gaan. Deze staat van zijn heeft ook effect op de lichamelijke gezondheid van een persoon.

Men zegt dat mensen in een staat van psychologisch welzijn verkeren wanneer er geen mentale of emotionele stoornissen in hun leven zijn. Van geesteszieke patiënten die met succes hun aandoeningen hebben beheerd, kan worden gezegd dat ze zich in deze toestand bevinden als hun chronische problemen goed worden beheerd, maar niet als ze symptomen van hun aandoeningen vertonen. Psychologisch goed zijn betekent vaak dat een persoon over het algemeen gelukkig is, in staat is om contact te maken met anderen en emotioneel stabiel is.

Het is niet altijd mogelijk om in een staat van psychologisch welzijn te verkeren. Sommige stressoren zorgen ervoor dat mensen ongelukkig worden, emotioneel overstuur raken of zich losmaken van de mensen om hen heen. Als deze aandoeningen tijdelijk zijn, kan een persoon psychologisch nog steeds gezond zijn. Als ze echter blijven bestaan, heeft de persoon mogelijk een behandeling nodig om terug te keren naar een toestand van welzijn.

Er zijn veel voordelen aan psychologisch welzijn. Wanneer een persoon mentaal gezond is, hebben stressoren niet zo'n significant effect op hen. Hoewel er geen manier is om alle stressoren te elimineren, maakt het psychologisch goed zijn voor mensen gemakkelijker om te gaan met en te bepalen hoe problemen die zich voordoen op te lossen. Deze mensen zijn minder vatbaar voor mentale of emotionele storingen en zijn meestal in staat om problemen helder en logisch te overdenken, wat leidt tot betere keuzes dan die gemaakt door emotioneel reactieve mensen, die sterk worden beïnvloed door stress.

Afgezien van de voor de hand liggende mentale voordelen van psychologisch welzijn, zijn mensen die psychologisch gezond zijn ook in het algemeen gezonder. Geestelijke nood kan veel verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Hoge bloeddruk, gastro-intestinale aandoeningen en energieniveaus kunnen allemaal worden beïnvloed door het psychisch welzijn van een persoon. Psychologisch goed zijn kan ook het immuunsysteem van een persoon stimuleren, waardoor het moeilijker wordt voor virussen en bacteriële infecties om vast te houden. Reeds bestaande medische aandoeningen zullen ook sneller verbeteren als een persoon mentaal gezond is.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?