Wat is een alt-kenmerk?

Een alt-attribuut is een bijbehorend commando geassocieerd met bepaalde HTML- en XHTML-tags ontworpen om een ​​manier te bieden om alternatieve tekst aan genoemde tags te koppelen. Het meest gebruikelijke gebruik van dit kenmerk is in de img-tag voor het gebruik van grafische afbeeldingen. Sommige mensen noemen dit een alt-tag, maar dit is niet correct omdat het geen html-tag is. De term 'tag' heeft een duidelijke betekenis in webontwerp die verwijst naar de opdrachten tussen punthaken die de daadwerkelijke markup in HTML uitvoeren. Het alt-kenmerk gebruikt de volgende syntaxis:

<img alt = "text" src = "source url">
<area alt = "alt text">
<input alt = "tekstveldprompt">

De img-tag is slechts een van de verschillende tags die het alt-attribuut accepteren. Andere tags zijn "gebied" en "invoer". De img-tag geeft een afbeelding weer. De gebiedstag geeft een link weer in een afbeeldingskaart en het alt-attribuut levert de ankertekst voor de link. Een invoertag vertelt de webbrowser om een ​​tekstveld weer te geven en gebruikt de alt-tekst om de bijbehorende prompt te geven.

Beschrijvingen van grafische afbeeldingen zijn van oudsher een van de meest voorkomende toepassingen van het alt-attribuut. Dit is vooral handig geweest voor mensen met een visuele beperking, die software gebruiken om het scherm te lezen dat een foto niet kan interpreteren. Het belangrijkste doel van dit kenmerk is om een ​​bijschrift te geven in plaats van de bijbehorende afbeelding te beschrijven. Een voorbeeld van de juiste alt-tekst zou zijn: 'George Washington heeft tijdens de revolutionaire oorlog veel ontberingen doorstaan'. De werkelijke beeldbeschrijvingen zijn het werk van de titel.

Zoekmachines maken gebruik van de tekst in het alt atribute. Als een webpagina uitsluitend of hoofdzakelijk uit afbeeldingen bestaat, kan de spider van de zoekmachine de pagina doorzoeken, ondanks het feit dat afbeeldingen op zichzelf nutteloos zijn voor spiders van zoekmachines. Het alt-kenmerk is vereist voor de img-tag in latere versies van HTML, maar sommige webontwikkelaars plaatsen niets tussen de aanhalingstekens. Dit maakt geen gebruik van een mogelijkheid voor betere zoekmachineoptimalisatie.

Oudere webbrowsers gaven het alt-attribuut weer als tooltips, dus gebruikten webontwikkelaars het ten onrechte om de taak van een tooltip uit te voeren, namelijk aanvullende informatie over een afbeelding, zoals een beschrijving. Nieuwere versies hebben dit probleem opgelost. Het titelattribuut wordt nu voor dit doel gebruikt en de tekst van dit attribuut kan worden bekeken door de muis over een afbeelding of link te bewegen.

Webbrowsers die geen afbeeldingen kunnen weergeven, geven in plaats daarvan de alt-tekst weer. Oudere browsers doen dit altijd, maar het is mogelijk om recentere versies te configureren om alleen de alt-tekst weer te geven in plaats van de afbeelding. Dit dient om bandbreedte te besparen omdat de browser de afbeelding niet hoeft te laden.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?