Wat is de richtlijn gegevensbescherming?

De richtlijn gegevensbescherming is een wetgevingshandeling die de Europese Unie in 1995 heeft aangenomen om een ​​kader te creëren voor de bescherming van de privacy en het beveiligen van identificerende informatie bij het verzamelen, verwerken en verwerken van gegevens. Op grond van de richtlijn moesten leden van de Europese Unie wetten implementeren om de richtlijn tegen 1998 te ondersteunen. Het doel van de richtlijn gegevensbescherming was het aanpakken van privacykwesties, evenals mensenrechtenkwesties rond het gebruik van gegevens, een bezorgdheid bij sommigen EU-leden waar het recht op privacy wordt beschouwd als een belangrijk sociaal en mensenrecht.

Officieel bekend als Richtlijn 95/46 / EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, is de richtlijn gegevensbescherming bedoeld om de procedures voor het beschermen van gegevens in de hele Europese Unie te standaardiseren en te harmoniseren Unie. Mensen mogen geen persoonsgegevens verwerken zonder toestemming van de betrokken partij, mensen hebben het recht op toegang tot hun eigen gegevens en corrigeren van fouten, en gegevens kunnen niet worden misbruikt of gebruikt zonder de toestemming van de persoon die het betreft.

Een aantal verschillende soorten gegevens, waaronder identificaties en bankrekeningnummers, vallen onder deze richtlijn. Bescherming van privégegevens werd een bijzonder grote zorg bij de komst van online systemen voor activiteiten zoals betalingsverwerking en gegevensverzending. Zulke systemen hadden het potentieel voor misbruik en compromissen, en het opstellen van wetten om elektronische gegevens te beschermen was een belangrijk aspect van de bescherming van de privacy en veiligheid van personen die in de Europese Unie wonen.

Naast de bespreking van de verwerking van gegevens binnen de Europese Unie, omvat de richtlijn gegevensbescherming ook de openbaarmaking van gegevens aan landen buiten de regio. Dit is bedoeld om de ongeoorloofde verspreiding van informatie over EU-burgers te beperken en de gegevensbeveiliging te verbeteren. Bedrijven die met mensen in de Europese Unie werken, moeten aantonen dat ze over voldoende bescherming beschikken om de gegevens te beveiligen en te voorkomen dat ze worden misbruikt. Een veel voorkomende situatie waar dit opduikt, is bij luchtvaartmaatschappijen, waarbij luchtvaartmaatschappijen informatie over passagiers moeten beschermen voor veiligheid en beveiliging.

Net als andere wetgevingshandelingen die in de Europese Unie zijn ontwikkeld, creëert dit document definities en normen die zijn ontworpen om door alle leden van de Europese Unie te worden toegepast. De gegevensbeschermingsrichtlijn is ontwikkeld op basis van input van wetgevers in de Europese Unie, evenals voorstanders van privacy, advocaten en andere consultants met informatie over gegevensverwerking en de bijbehorende privacykwesties.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?