Wat zijn de gevaren van waterstraalsnijden?

Waterstraalsnijden wordt veel gebruikt in de productiewereld om een ​​breed scala aan materialen te snijden. Waterstraalsnijden omvat een stroom water onder hoge druk die alles van keramiek tot titanium kan snijden. Soms wordt de jet gecombineerd met schurende materialen voor een schonere snede, hoewel dit niet vereist is. Waterstraalsnijden is een uitstekend hulpmiddel voor het snijden van materialen die niet kunnen worden gesneden met bladen en lasers, en bij correct gebruik is het een uitstekende aanvulling op het productieproces.

Er zijn een aantal risico's verbonden aan waterstraalsnijden, zoals de meeste industriële processen die zijn ontworpen om materialen te doorsnijden die veel dichter zijn dan het menselijk lichaam. Extreme zorg en een goede training van de kant van de operator zijn vereist om verwondingen te voorkomen. Waterstraalsnijden mag nooit worden uitgevoerd door iemand die dronken is, oordeel veroordeelt, voorgeschreven medicijnen, moe of ziek, of onder invloed van andere gereguleerde stoffen.

Een veel voorkomend gevaar bij waterstraalsnijden is oogletsel. Als het menselijk oog wordt blootgesteld aan een waterstraal onder hoge druk, kan dit leiden tot hoornvlieskrassen, losraken van het netvlies of volledige ontwrichting. Schade aan het hoornvlies kan genezen, maar losraken van het netvlies of verplaatsing van het oog kan tot blindheid leiden. Tijdens snelle genezing is het oog een delicaat orgaan wanneer het wordt blootgesteld aan intense krachten, en het is raadzaam om solide oogbescherming te dragen tijdens het gebruik van een waterstraalsnijder.

Waterstraalsnijden wordt ook geassocieerd met een hoog volume van lawaai, dat het gehoor op aanhoudende niveaus kan beschadigen. Bij gebruik van een waterstraal moet altijd gehoorbescherming worden gedragen en de gebruiker moet proberen op de hoogte te blijven van het decibelniveau. Langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden geluid kan leiden tot oorsuizen, gehoorproblemen en uiteindelijk doofheid. De meeste schade aan de blootstelling aan lawaai is cumulatief en langzaam, wat betekent dat de gebruiker mogelijk pas op de hoogte is van de omvang van zijn of haar gehoor als het te laat is. Regelmatige gehoortests worden ten zeerste aanbevolen voor operators voor waterstraalsnijden.

De materialen die bij waterstraalsnijden worden gebruikt, kunnen ook een gevaar vormen voor operators, vooral als de jet wordt gemengd met schuurmiddelen. Als operators giftige materialen doorsnijden, kunnen ze worden blootgesteld aan deeltjes en fragmenten van het materiaal terwijl de waterstraal erdoorheen werkt. Kleine metaaldeeltjes kunnen ook in de huid doordringen en ongemak en infecties veroorzaken als ze niet worden aangepakt. Het is belangrijk om de werkruimte schoon te houden om blootstelling te voorkomen.

Een ander groot risico in verband met waterstraalsnijden is ernstige schade, vooral aan extremiteiten, in verband met onbedoeld contact met de jet. Waterstraalsnijden wordt gebruikt om extreem harde materialen door te snijden en is volledig in staat om ledematen van een onoplettende operator te verwijderen. Meer gebruikelijk resulteert blootstelling aan de jet in diepe prikwonden en inwendige kneuzingen of bloedingen. Na enig letsel door waterstraal moet onmiddellijk medische hulp worden ontvangen, zelfs als er geen externe schade is.

Draag ter voorkoming van letsel tijdens het snijden met waterstraal oog- en gezichtsbescherming, handschoenen, gehoorbescherming en zware kleding die het lichaam beschermt tegen contact met de waterstraal.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?