Wat zijn de verschillende soorten verbrandingsapparatuur?

Verbrandingsapparatuur bestaat uit machines die zijn ontworpen om een ​​brandstofbron te verbranden in combinatie met de zuurstof in lucht om warmte en energie te produceren. De verschillende soorten verbrandingsapparatuur omvatten ovens, ketels, turbines en motoren. Het ontwerp kan verder worden geïdentificeerd door de brandstofbron zoals olie, aardgas, kolen of hout.

Een oven, of direct gestookt verwarmingselement, is een type gesloten kamer waar warmte wordt gegenereerd door verbranding van een bepaald type brandstof. Een ventilator brengt lucht in de verwarmingskamer waar deze wordt gecombineerd met de brandstof en verbrand. Een oven kan worden gebruikt om warmte-energie voor de warmte zelf te produceren, omgezet in mechanische energie om een ​​proces aan te sturen, of in elektrische energie zoals in een energiecentrale. De gegenereerde warmte kan van de oven worden overgedragen via buizen gevuld met water, lucht of warmte-overdrachtolie.

Ketels zijn verbrandingstoestellen die stoom of verwarmd water produceren om industriële processen te laten draaien of gebouwen te verwarmen. De belangrijkste soorten industriële ketels zijn waterbuis en vuurbuis. Waterpijpketels verplaatsen water door buizen die door een ovenkamer lopen waar brandstof wordt verbrand. De verbrandingswarmte wordt via de buiswanden overgebracht om het water te verwarmen en stoom te creëren. Vuurbuisketels sturen verwarmde gassen gegenereerd door brandstofverbranding door buizen die door een met water gevulde kamer gaan, waar de warmteoverdracht ervoor zorgt dat het water in stoom verdampt.

Turbines zijn machines die stroom creëren door de rotatie van bladen of schoepen door de beweging van gas of vloeistof. Een gasturbine gebruikt een compressor om perslucht te produceren. Verbranding van perslucht gemengd met brandstof genereert een hogedrukgas dat een rotor beweegt. Dit type verbrandingsapparatuur wordt gevonden in krachtcentrales met een kleinere capaciteit en in straalmotoren.

Een verbrandingsmotor produceert energie door onder hoge druk brandstof in een afgesloten ruimte aan te steken. De gasuitbreiding die ontstaat door het verbranden van brandstof wordt omgezet in mechanische energie om een ​​krukas of rotor te verplaatsen. Deze motoren drijven auto's, elektrische generatoren, pompen, vorkheftrucks en andere industriële machines aan.

Verschillende brandstoffen worden gebruikt door verschillende soorten verbrandingsapparatuur. Vloeibare aardolieproducten zijn de meest voorkomende brandstofbronnen in motoren en turbines en kunnen benzine, kerosine, diesel en zwaardere restproducten zoals bunkerbrandstof omvatten. Een groot aantal ketels, vooral die die bouwwarmte produceren, worden op aardgas gestookt. Energiecentrales die kolen verbranden, produceren een aanzienlijk percentage van de wereldwijd gebruikte energie. Houtgestookte ovens komen minder vaak voor in industriële toepassingen en komen vaker voor in residentieel gebruik.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?