Wat is een brugoscillator?

Een brugoscillator is een elektronische oscillator die een groot frequentiebereik genereert in de vorm van sinusgolven. Oscillatoren zijn circuits die repetitieve elektronische signalen produceren. Ze worden vaak gebruikt om televisie- of radiosignalen uit te zenden of geluid te produceren voor een elektronisch apparaat. Geluiden geproduceerd door een oscillator zijn niet alleen te horen, maar moeten worden omgezet in hoorbaar geluid door het gebruik van luidsprekers of andere apparaten. De brugoscillator wordt vaak gebruikt als een audiofrequentie-oscillator omdat deze gemakkelijk is af te stemmen en weinig vervorming heeft.

Het woord bridge verwijst naar de structuur van het gebruikte circuit. Een brugcircuit is een elektrisch circuit waarin twee circuittakken worden overbrugd of gekruist door een derde. Een circuitvertakking is een elektrisch circuit dat is verdeeld in twee of meer parallelle circuits. Dit resulteert erin dat elk circuit de helft van de stroom van de hoofdlijn ontvangt. De brug bestaat uit vier weerstanden en twee condensatoren.

De structuur van het brugoscillatorcircuit is gebaseerd op een netwerk ontwikkeld door de Duitse fysicus Max Wein in 1891. Als gevolg hiervan wordt een brugoscillator soms een Wein brugoscillator genoemd, hoewel Wien deze niet echt heeft gemaakt. De technologie die nodig is voor oscillatoren bestond pas tientallen jaren nadat Wein zijn circuit had gemaakt.

Krediet voor het maken van de brugoscillator gaat eigenlijk naar William Hewlett. Hij beschreef dit type oscillator voor het eerst in de masterproef die hij in 1939 schreef voor Standford University. In datzelfde jaar richtte Hewlett samen met David Packard het informatietechnologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) op. Hewlett en Packard gebruikten de in zijn proefschrift beschreven technologie om het eerste product van HP, de HP2001A, te maken. Hewlett kreeg in januari 1942 een patent voor het ontwerp van de brugoscillator.

Een van de belangrijkste voordelen van dit type oscillator is de lage vervorming. Dit is alleen mogelijk omdat de amplitude, of de grootte van de gecreëerde verandering, goed is gestabiliseerd. Hewlett bereikte deze stabilisatie door een gloeilamp als thermistor te gebruiken.

Een thermistor is een weerstand die zijn weerstand varieert afhankelijk van de temperatuur. De weerstand van een gloeilamp neemt toe naarmate de temperatuur stijgt. Een gloeilamp is daarom een ​​positieve temperatuurcoëfficiënt thermistor. Sinds Hewlett's eerste brugoscillator zijn gloeilampen vervangen door diodes of andere soorten thermistoren die minder gevoelig zijn voor trillingen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?