Wat is een vast platform?

Een vast platform is een permanente structuur bevestigd aan de oceaanbodem, vaak ten behoeve van offshore olieboringen. Het grootste deel van de werkruimte van een dergelijk platform wordt boven het zeeoppervlak opgeheven door stijve steunen van staal of beton. Dit onderscheidt een vast platform van mobiele platforms, die op het zeeoppervlak drijven en door min of meer flexibele ligplaatsen aan de oceaanbodem worden verankerd. Vaste platforms worden meestal ingezet in water met een diepte van minder dan 520 meter (520 meter), waarbij diepere booroperaties complexere mobiele platforms vereisen.

De eerste productieve offshore oliebronnen werden in 1891 geboord in het Grand Lake St. Marys State Park in Ohio, met behulp van vaste platforms op houten palen in de bodem van het meer. In 1947 werd het eerste boorplatform met een vast platform dat zich buiten het gezichtsveld bevond in de Golf van Mexico gebouwd. Vaste platforms waren de meest voorkomende methode van offshore-boren gedurende het grootste deel van de 20e eeuw, hoewel de eerste mobiele boorplatforms operationeel waren in de vroege jaren 1930. Vanwege hun hoge mate van stabiliteit, dieptebeperking en hoge kosten, zijn moderne platforms met een vast platform beperkt tot langdurige boorwerkzaamheden in ondiep water.

Vaste platforms worden rechtstreeks aan de oceaanbodem bevestigd door een structurele ondersteuning die bekend staat als een jas. Vroege jassen bestonden uit betonnen palen, terwijl moderne diepwaterjassen complexe torens zijn van buisvormige stalen steunen. De basis van een jas kan meerdere keren breder zijn dan de bovenkant, en ze worden vaak diep in de modder van de oceaanbodem gedreven voor ondersteuning. Jassen worden geheel of gedeeltelijk aan land gebouwd en naar de platformlocatie op sleepboten vervoerd. Eenmaal daar worden ze met behulp van ROV's op de oceaanbodem neergelaten en op hun plaats gereden met behulp van op ponton gemonteerde heimachines.

De dekken die de werkruimte van een platform vormen, worden meestal gebouwd in scheepswerven of beschutte baaien. Terwijl vroege dekken op hun plaats werden gesleept op binnenschepen, zijn veel moderne dekken gebouwd om tijdens het transport te drijven. Ze worden met behulp van systemen van hydraulische vijzels of kraanschepen boven op de wachtjas getild en worden meestal hoog genoeg boven de waterlijn geplaatst om alle golven behalve de grootste te vermijden. De dekken kunnen maximaal 200 voet (60 meter) breed zijn en bestaan ​​uit meerdere niveaus van werk- en woonruimtes.

Als een vast platform dicht bij de kust is, kan het olie rechtstreeks van de boorlocatie naar onshore-opslagfaciliteiten pompen via pijpleidingen die langs de oceaanbodem zijn gelegd. In het geval van booroperaties verder van land, moet het platform grote opslagtanks bevatten die de olie bevatten totdat deze kan worden overgebracht naar een olietanker. Opslagtanks bevinden zich vaak onder de waterlijn, waar ze dienen als ballast om het platform te helpen de kracht van golven en stromingen te weerstaan.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?