Wat is droge lading?

Droge lading is een term die wordt gebruikt om goederen te beschrijven die solide en droog zijn en waarvoor tijdens het verzendproces geen speciale voorzorgsmaatregelen zijn vereist. Goederen van dit type zijn geen enkele vorm van gas of vloeistof, en kunnen worden verzonden in containers die geen type temperatuurregelingsapparatuur bevatten. Er zijn een aantal soorten goederen die als droge lading kunnen worden beschouwd, waaronder sommige dry good-producten, metalen zoals ijzer of staal, en zelfs sommige soorten voedselkorrels die een hogere tolerantie hebben voor warmte of koude.

Droge vrachtverzending wordt als relatief eenvoudig te realiseren beschouwd. Goederen die bij dit type verzending zijn inbegrepen, vereisen niets meer dan een juiste verpakking en opslag binnen de verzendcontainer om van een punt van oorsprong naar een punt van bestemming te worden vervoerd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat producten van dit type bederven, zelfs niet tijdens extreme hitte of kou tijdens het verzendproces. Omdat de drogelading minder kosten voor de verzender betekent om ervoor te zorgen dat de goederen in bruikbare staat aankomen, zijn de kosten die worden beoordeeld voor het verzendproces doorgaans lager dan de kosten voor het verzenden van goederen die extra speciale afhandeling vereisen.

Een container voor droge lading is normaal gesproken luchtdicht, waardoor effectief wordt voorkomen dat een extern element de goederen die worden vervoerd beschadigt. Dit geldt ongeacht of de goederen via het spoor, over de weg of over water worden verzonden. Droge vrachtschepen, vrachtwagens en treinwagons bevatten normaal gesproken geen apparatuur om de interne temperatuur van de zeecontainers binnen een bepaald bereik te houden, omdat de droge goederen niet worden beïnvloed door temperatuurveranderingen. Typisch zijn het potentieel voor vocht dat de container binnendringt, evenals schade opgelopen als de goederen tijdens transport verschuiven, de twee aandachtspunten bij het verzenden van elk type droge lading.

Veel landen bieden specifieke voorschriften met betrekking tot het transport van droge lading binnen hun grenzen. Bovendien valt het proces van het importeren of exporteren van dit type vracht normaal gesproken ook onder de handelsregels van de overheid tussen de twee betrokken landen. Verladers houden zich aan deze voorschriften en informeren hun klanten ook over welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het klaarmaken van de goederen, wat voor soort laad- en losprocessen het gaat en wat ze kunnen verwachten in termen van kosten voor het leveren van de verzendservice. Wanneer correct gevolgd, worden de kansen op besmetting als gevolg van blootstelling aan vocht, of schade veroorzaakt door verschuiven tijdens transport geminimaliseerd, waardoor de goederen op hun beoogde bestemming aankomen in dezelfde staat als toen ze hun haven van oorsprong verlieten.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?