Wat is gevaarlijk industrieel afval?

Gevaarlijk industrieel afval is elke vorm van afval van producten die door een bedrijf worden geproduceerd als onderdeel van de voortdurende productie van goederen en diensten. In de meeste landen moet de verwijdering van dit soort afval worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften die zijn opgesteld door een overheidsinstantie die belast is met de bescherming van de ecologie van de gemeenschap waar het bedrijf faciliteiten exploiteert. In de Verenigde Staten wordt deze taak meestal beheerd door het Environmental Protection Agency of EPA.

Eens werd de verwijdering van gevaarlijk industrieel afval niet gecontroleerd door overheidsinstanties. Dit betekende dat van bedrijven werd verwacht dat zij dat afval op een verantwoordelijke, ethische en kosteneffectieve manier recycleren of anderszins verwerken. Na verloop van tijd maakte het feit dat niet alle bedrijfsactiviteiten gevaarlijk industrieel afval op zodanige wijze weggooiden dat het geen schade toebracht aan het milieu of aan personen die in de gemeenschap woonden, het noodzakelijk was om voorschriften op te stellen en boetes op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de regels hielden die voorschriften. Tegen het einde van de 20e eeuw hadden de meeste landen over de hele wereld een soort normen voor de verwijdering van gevaarlijk industrieel afval opgesteld die bedrijven die binnen hun grenzen opereren naar verwachting zouden volgen.

Een van de meest voorkomende manieren om tegenwoordig gevaarlijk industrieel afval te beheren, is het recyclen van dat afval tot nieuwe producten die veilig zijn voor gebruik en geen bedreiging voor het milieu vormen. Hoewel enigszins kostbaar, kan deze aanpak de behoefte aan nieuwe grondstoffen in het productieproces minimaliseren, waardoor de kosten van zuivering van het afval effectief worden gecompenseerd. Op andere momenten is de recycling-inspanning gericht op het reinigen van het afval, zodat volledig nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld uit de gezuiverde materialen. Deze strategie vertraagt ​​niet alleen het gebruik van beperkte natuurlijke hulpbronnen, maar verhoogt ook de mogelijkheden voor consumenten bij het vergelijken van de kosten en kwaliteit van goederen gemaakt van gerecyclede materialen versus die van goederen gemaakt van recent geoogste natuurlijke hulpbronnen.

Wanneer gevaarlijk industrieel afval niet kan worden gerecycled en veilig kan worden gebruikt, betekent dit dat een bepaald programma voor gevaarlijk afval nodig is om de verwijdering te beheren. In sommige landen betekent dit het verpakken van het afval in verzegelde containers die vervolgens worden getransporteerd naar specifieke voorzieningen die zijn gereserveerd om het gevaarlijke afval op te slaan. Deze aanpak voorkomt het dumpen van het afval in waterwegen of het begraven van het afval op stortplaatsen, beide benaderingen die veel schade aan de lokale ecologie kunnen veroorzaken. Alle vormen van verwijdering van gevaarlijk industrieel afval moeten voldoen aan alle voorschriften voor gevaarlijk afval die door lokale en nationale overheden worden vereist. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verschillende soorten boetes, sluiting van productiefaciliteiten en het betalen van alle inspanningen die nodig zijn om de schade ongedaan te maken die wordt veroorzaakt door onverantwoord dumpen van het gevaarlijke afval.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?