Wat is opslag van gevaarlijk materiaal?

Gevaarlijke materialen zijn items die aanzienlijke bedreigingen kunnen vormen voor levende organismen en voor het milieu. Er wordt daarom veel nadruk gelegd op de vervaardiging, het gebruik en de verwijdering van deze artikelen. De opslag van gevaarlijk materiaal is ook een punt van grote zorg. Het wordt algemeen erkend dat gevaarlijke materialen moeten worden bewaard op een manier die potentiële risico's vermindert.

Er kunnen verschillende niveaus van regelgeving voor opslag van gevaarlijke stoffen zijn. Wetten kunnen worden uitgegeven door federale, provinciale en lokale overheden. Aanvullende regels kunnen ook worden vastgesteld door bedrijven en instellingen die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Er zijn ook goede werkwijzen die personen worden aangemoedigd om te volgen.

Duidelijke identificatie is een van de belangrijkste regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het wordt algemeen beschouwd als een slechte gewoonte en kan illegaal zijn om gevaarlijke materialen op te slaan zonder de juiste etikettering. Alle items moeten worden geëtiketteerd, zodat iedereen die ermee in contact komt, kan bepalen wat ze zijn. Het is ook raadzaam om op te merken dat de materialen gevaarlijk zijn, omdat sommige mensen misschien niet bekend zijn met bepaalde items.

De voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen kunnen ook bepalen hoe lang items mogen worden bewaard. Net als bij eten, hebben sommige items een houdbaarheidsdatum. Items die na die datums worden bewaard, kunnen gevaarlijker worden. Het is een goede gewoonte om oudere items op te slaan waar degenen die ze nodig hebben ze gemakkelijk kunnen krijgen, zodat ze eerst kunnen worden gebruikt. Sommige items zijn mogelijk helemaal niet geschikt voor opslag.

Veel gevaarlijke materialen zijn onverenigbaar. Als ze worden gemengd, kunnen er een aantal negatieve resultaten optreden, zoals giftige dampen of explosies. Regelgeving schrijft vaak voor dat verschillende items afzonderlijk moeten worden opgeslagen om deze risico's te voorkomen. Afzonderlijke opslag kan betekenen dat verschillende items in verschillende containers moeten worden bewaard. In sommige gevallen is het echter nodig om verschillende items in verschillende gebieden op te slaan.

De containers waarin dergelijke items worden bewaard, zijn meestal ook een kwestie van regulering. Sommige soorten containers zijn niet geschikt om bepaalde soorten materialen op te slaan. Wanneer deze materialen in onvoldoende opslagcontainers worden geplaatst, worden vaak risicovolle omstandigheden gecreëerd. Er kan lekken optreden, waardoor de items in contact kunnen komen met andere items waarmee ze niet compatibel zijn. Dampen kunnen ook een gasvormige omgeving creëren die brandbaar kan zijn.

De voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen kunnen ook de omstandigheden bepalen waaronder items kunnen worden bewaard. Veel gevaarlijke materialen worden beïnvloed door hun omgeving. Ze kunnen gevaarlijker worden als ze op een plaats worden bewaard die niet de juiste temperatuur heeft of als ze worden blootgesteld aan zonlicht. Vanwege de risico's die ze met zich meebrengen, is het vaak nodig dat gevaarlijke materialen op een bepaalde afstand van dingen zoals watervoorraden en voedsel worden gehouden.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?