Wat is Halliwick?

Halliwick is een vorm van fysiotherapie met water. Het bevat zowel mentale als fysieke componenten. Onafhankelijkheid, balanscontrole en rotatiebewegingen zijn belangrijke kenmerken. Voorstanders zijn van mening dat het aquatisch milieu enkele belangrijke voordelen heeft ten opzichte van traditionele oefentherapieën, zoals het bieden van weerstand en een veiliger bewegingsomgeving, en hebben dit geloof bij wereldwijde organisaties gepromoot.

De procedures waaruit de Halliwick-methode bestaat, laten individuen bij voorkeur fysiek in water functioneren. Vrij verkeer en zwemmen worden benadrukt. Een uiteindelijk doel van algehele fysieke en mentale onafhankelijkheid is gericht, die beide worden benadrukt door een belangrijk Halliwick-principe: het evenwicht verliezen en rechtop staan. Hoewel veel oefeningen groepsinspanningen zijn, richt de therapie zich nog steeds op het aanpakken van de unieke uitdagingen en behoeften van elke patiënt.

De doelen van Halliwick zijn het bieden van holistische fysieke, emotionele en sociale ondersteuning aan gehandicapte personen. Veel verschillende individuen hebben hiervan geprofiteerd, waaronder mensen met lichamelijke handicaps, mensen met psychische belemmeringen en mensen met een verstandelijke of leerstoornis. Deze revalidatiegeneeskunde heeft bijgedragen aan de opkomst van watertherapieën over de hele wereld.

Water speelt een belangrijke rol in de Halliwick-technieken vanwege de gunstige eigenschappen. Ten eerste maken de eigenschappen van de stof flexibiliteit en onvoorspelbare bewegingen een sterke agent van weerstand. Deze weerstand bouwt spierkracht op. Bovendien worden individuen getest in een veilige omgeving, omdat ze hun evenwicht verliezen en toch een kussen hebben. De drijvende mogelijkheden van water maken het ook gemakkelijker voor een individu - vooral een individu met bewegingsbeperkingen - om te bewegen en te roteren.

Halliwick werkt vaak op een tienpuntsmethode, met drie belangrijke overwegingen die onderling verband houden. Zich mentaal voorbereiden op de therapie is cruciaal in de beginfase van de tienpuntsbenadering. De beginfasen voeden dus persoonlijkheidskenmerken zoals aanpassingsvermogen en onafhankelijkheid.

De volgende verschillende stappen benadrukken het trainen van het lichaam om verschillende soorten balans in het water te bereiken. Deze middelste benaderingen benadrukken individuele lichaamscontrole bij het veranderen van posities in het water, in het bijzonder controle van individuele spieren en lichaamsrotatie. Tijdens de afsluitende fasen van de tienpuntsmethode past de patiënt de concepten toe op daadwerkelijke beweging. Waterglijden vormt het eerste gerichte bewegingstype, en vervolgens gaat de patiënt over naar eenvoudige zwemslagen.

Verschillende gebieden over de hele wereld ontvangen organisaties zoals de Halliwick Association of Swimming Therapy. De functie van deze plaatsen is tweeledig. Zo richtten ze regionale clubs en organisaties op die zich inzetten voor bewustmaking van de Halliwick-methode. Het andere doel is om instructielessen aan te bieden voor geïnteresseerde personen die Halliwick methode-trainers willen worden.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?