Wat is een chiasma in de genetica?

Een chiasma is een contactpunt tussen zusterchromatiden die ontstaat tijdens meiose, een proces van celdeling en replicatie dat door een grote verscheidenheid aan organismen wordt gebruikt. Bij het chiasma kunnen de chromatiden genetische informatie uitwisselen, wat resulteert in nieuwe combinaties van genetisch materiaal. Wanneer de chromatiden scheiden en zusterchromosomen worden, zullen ze een andere mix van genetisch materiaal bevatten dan hun ouderchromosomen. Hierdoor kunnen organismen genetisch evolueren, nieuwe eigenschappen creëren en deze doorgeven aan afstammelingen.

De chromatiden zijn verbonden in het centromeer, een punt ongeveer in het midden van elke chromatide. De vorming van een chiasma vindt plaats tijdens meiose I, de eerste fase in meiose, wanneer de gepaarde chromosomen genetisch materiaal uitwisselen voordat ze in twee cellen worden gesplitst, die elk de helft van het genetische materiaal van de oorspronkelijke oudercel bevatten. Chiasmata speelt een belangrijke rol in het replicatieproces van genetisch materiaal.

Door het genoom in wezen te schudden door informatie uit te wisselen bij het chiasma, zijn organismen in staat theoretisch eindeloze combinaties van nieuwe eigenschappen te genereren. Sommige van deze combinaties werken om verschillende redenen niet en worden niet doorgegeven. Anderen blijken succesvol te zijn en zullen als gevolg daarvan door de bevolking gaan verspreiden. In de loop van de tijd kunnen organismen grote evolutionaire veranderingen ondergaan wanneer hun genomen verandert en sommige individuen gedijen als gevolg van hun geërfde kenmerken.

Soms kunnen fouten tijdens het delen het chiasma betreffen. Als twee dochterchromiden niet scheiden tijdens meiose, zal het product van die specifieke ronde van celdeling een oneven aantal chromosomen hebben. De uitwisseling van genetisch materiaal op dit punt kan ook onleesbaar of verward raken, wat resulteert in het doorgeven van schadelijke eigenschappen of eindigt met sommige cellen met een overmaat aan genetisch materiaal, terwijl anderen misschien stukjes genetisch materiaal missen. In sommige gevallen kan dit schadelijk zijn, omdat het ontbrekende of overtollige materiaal belangrijk kan zijn en zich kan uiten in de vorm van een genetisch defect.

Mensen kunnen de chiasma zien met behulp van microscopie tijdens het proces van meiose, wanneer de chromatiden in een onderscheidende X-vorm met elkaar worden verbonden. Deze vorm wordt ook gerepliceerd op grafieken en grafieken die meiose weergeven. De term 'chiasma', die uit het Grieks komt, verwijst in het algemeen naar een kruising of kruising. Deze term wordt in de anatomie ook gebruikt om te verwijzen naar bundels van zenuwen op het snijpunt, zoals het optische chiasma, waar de optische zenuwen elkaar kruisen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?