Wat is een vuurbelasting?

Vuurbelasting, ook wel vuurbelasting genoemd, verwijst naar de hoeveelheid brandbaar materiaal en de hoeveelheid warmte die door een stof kan worden gegenereerd als deze binnen een bepaald gebied wordt ontstoken. Het wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar de hoeveelheid warmte die kan worden gegenereerd door de materialen in een afgesloten ruimte, zoals een compartiment of kamer. De vuurbelasting van een kamer of ander gebied kan worden gebruikt om de potentiële ernst van een brand op die locatie te kwantificeren en is dus een belangrijk concept in brandveiligheid, brandbestrijding en constructie.

De vuurbelasting van een kamer wordt gekwantificeerd als de hoeveelheid warmte die zou worden gegenereerd per oppervlakte-eenheid in de kamer als alle aanwezige brandbare materialen zouden worden verbrand. In de gebruikelijke eenheden van Imperial of de Verenigde Staten wordt dit gegeven als Britse thermische eenheden (BTU's) per vierkante voet, terwijl het in metrische eenheden in kilojoule (kJ) per vierkante meter is. Een enkele BTU is gelijk aan ongeveer 1055 joules, of 1.055 kJ. Een BTU wordt formeel gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1 pond water te verhogen met een graad Fahrenheit van minder dan 1 atmosfeer, wat ongeveer de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau is.

De vuurbelasting van een kamer kan worden berekend in gebruikelijke eenheden door het aantal kilo's brandbare materialen in de kamer te vermenigvuldigen met de gemiddelde BTU's die per pond worden gegenereerd en vervolgens het resultaat te delen door het aantal vierkante voet in de kamer. Dezelfde procedure kan worden uitgevoerd met kilogrammen, kilojoules en vierkante meters. Minder precies en informeler, de term kan ook verwijzen naar de hoeveelheid of massa van brandbare materialen binnen een bepaald gebied, gekwantificeerd als pond per vierkante voet of kilogram per vierkante meter, hoewel dit ruwer is omdat het de hoeveelheid warmte niet omvat gegenereerd door verschillende materialen. De vuurbelasting van een gebied kan sterk variëren, afhankelijk van wat daar wordt opgeslagen. Het verbranden van droog hout produceert bijvoorbeeld ongeveer 7.000 BTU per pond, terwijl het verbranden van propaan 15.000 per pond produceert.

Het kennen van de vuurbelasting van kamers in een brandende structuur is belangrijke informatie voor brandveiligheid, omdat het aangeeft hoe destructieve branden in verschillende kamers of compartimenten kunnen zijn en geeft een idee van hoe waarschijnlijk een brand zich van het ene gebied naar het andere zal verspreiden. Brandweerlieden gebruiken deze informatie om de meest kwetsbare of gevaarlijke gebieden van brandende gebouwen te identificeren. Het is ook een overweging waarmee een gebouw wordt gebouwd. Beton draagt ​​bijvoorbeeld niet bij aan de vuurbelasting omdat het niet brandt en wordt daarom vaak gebruikt om kamers of gebouwen te bouwen waar licht ontvlambare materialen worden bewaard. Vuurcodes en bouwcodes bevatten vaak voorschriften die beperken waar en hoe licht ontvlambare materialen zoals brandstof kunnen worden opgeslagen, omdat ze in hoge mate bijdragen aan de plaatselijke vuurbelasting en een verhoogd risico op een oncontroleerbare brand vormen indien ze op plaatsen met vuur worden bewaard -controlemaatregelen die niet zijn ontworpen om te gaan met de hoeveelheid warmte die ze kunnen genereren.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?