Wat is een anticycloon?

Een anticycloon is een gebied met een hoge atmosferische druk, met winden die vanuit het midden naar buiten stromen. Vanwege de rotatie van de aarde buigt het Coriolis-effect de winden af, waardoor ze met de klok mee draaien op het noordelijk halfrond en tegen de klok in in het zuiden. Terwijl lucht uit het midden weggaat, wordt er meer van boven naar beneden getrokken, zodat anticyclonen worden geassocieerd met dalende lucht. De term is het tegenovergestelde van cycloon, wat een gebied met lage druk betekent waarin lucht uit gebieden met hogere druk stroomt. Anticyclonen en hoge druk in het algemeen worden normaal gesproken geassocieerd met droog weer en lichte wind en om deze reden zullen huishoudelijke barometers "mooi" weer aangeven wanneer de druk hoog is.

Over het algemeen heeft een anticycloon een ongeveer cirkelvormige vorm. Luchtdrukvariaties worden weergegeven op meteorologische kaarten en kaarten met behulp van isobaren: lijnen die punten van gelijke druk verbinden. Anticyclonen kunnen worden gezien als sets van concentrische, ongeveer cirkelvormige, isobaren met de druk naar het midden toe. Er kunnen meer langgerekte hogedrukgebieden optreden; deze staan ​​bekend als hogedrukribben.

Anticyclonische omstandigheden zijn overwegend in de subtropische gebieden, als gevolg van wereldwijde atmosferische circulatiepatronen. Vochtige lucht nabij de evenaar wordt verwarmd en stijgt op, verspreidt zich noordwaarts en zuidwaarts en daalt af op breedtegraden van ongeveer 30 graden ten noorden en ten zuiden van de evenaar en vormt grote anticyclonen. Dit type hogedrukgebied staat bekend als een subtropische anticycloon. Aangezien het meeste vocht op lagere breedtegraden uit de lucht is neergeslagen, is de neergaande lucht erg droog en hebben de subtropische gebieden de neiging om droog te zijn; in feite zijn de meeste woestijnen ter wereld in deze regio's te vinden.

Deze grote anticyclonen zijn een min of meer permanent kenmerk van het klimaat op aarde. Verschillende afzonderlijke semi-permanente hogedruksystemen bestaan ​​in de subtropische regio's en hebben namen gekregen, zoals de Bermuda-Azoren High en de Pacific High. Hoewel semi-permanent, zijn ze onderhevig aan seizoensbewegingen. De Bermuda-Azoren Hoog is bijvoorbeeld meestal gecentreerd voor de zuidoostkust van Noord-Amerika in de zomer, maar trekt in de herfst en winter naar het oosten om zich te vestigen over de Atlantische Oceaan. Kleinere, meer voorbijgaande anticyclonen kunnen zich vormen over gematigde gebieden, die over het algemeen warm, zonnig weer brengen in de zomer en koud, helder weer in de winter.

Anticyclonen vormen zich ook over de polen door lucht nabij het oppervlak af te koelen. Koude, dichte lucht stroomt naar buiten om te worden vervangen door lucht van bovenaf, wat resulteert in het typische anticyclonische patroon van neergaande lucht die naar buiten stroomt vanuit het hogedrukcentrum. Deze anticyclonen zijn het sterkst tijdens de wintermaanden, waarbij de Siberian High enkele van de hoogste luchtdrukwaarden op de planeet produceert.

Grote hogedruksystemen zoals de Bermuda-Azoren High en de Pacific High hebben een grote invloed op het klimaat van de omliggende gebieden. Hoewel anticyclonen zelf worden geassocieerd met rustige, droge omstandigheden, kunnen ze stormen en nat weer naar aangrenzende gebieden brengen. Tijdens de zomermaanden bijvoorbeeld, winden van de Bermuda-Azoren High brengen vochtige lucht van de Atlantische Oceaan naar het zuidoosten van de Verenigde Staten, wat resulteert in hoge regenval. Dit hogedruksysteem heeft ook een grote invloed op de banen van orkanen.

In gematigde streken worden anticyclonen geassocieerd met goed weer - droge, zonnige omstandigheden - maar ze kunnen ook nadelige effecten hebben. Een hardnekkige anticycloon kan seizoensgebonden neerslag vertragen of voorkomen, waardoor droogte ontstaat in gebieden die afhankelijk zijn van deze regenval voor de landbouw. Anticyclonische omstandigheden kunnen ook de luchtvervuiling in stedelijke gebieden verergeren, waar de neergaande lucht en lichte wind de verspreiding van verontreinigende stoffen vertragen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?