Wat is een inductorcircuit?

Inductoren zijn passieve elektronische componenten, meestal gemaakt van draadrollen. Wanneer een elektrische stroom door een draadspoel of inductor gaat, wekt deze een magnetisch veld rond de spoel op, die energie opslaat. Dit energieopslagvermogen wordt inductie genoemd en wordt gemeten in kippen. Er zijn vier hoofdtypen inductorcircuits, die zich elk op een unieke manier gedragen waardoor ze bruikbaar zijn in elektronische circuits.

Het magnetische veld rond een inductor slaat energie op. Wanneer de stroom wordt verwijderd, wordt de energie opnieuw geabsorbeerd door de inductor die een tijdelijke stroom produceert in de tegenovergestelde richting van de oorspronkelijke stroom. Deze stroom reageert met andere componenten in het inductorcircuit. Inductorcircuitcomponenten omvatten inductoren (L), weerstanden (R) en condensatoren (C). Een RL-inductorcircuit heeft bijvoorbeeld een inductor en een weerstand.

Begrijp inductorcircuits vereist begrip dat condensatoren energie opslaan in de vorm van een elektrische lading die op hun platen wordt geplaatst. Het vermogen van een condensator om energie op te slaan wordt capaciteit genoemd en wordt gemeten in farads. In een inductorcircuit slaan een condensator en een inductor energie op en ontladen ze elkaar. Terwijl het magnetische veld rond een inductor opbouwt, neemt de condensatorlading af. Het omgekeerde is ook waar - naarmate de condensator oplaadt, neemt het magnetische spoelveld af.

Een parallel weerstand-inductorcircuit is een isolatorcircuit voor transistoren die als versterkers worden gebruikt. Bij hoge frequenties begint de uitgang van de transistorversterker te oscilleren wanneer de uitgangscondensator energie opslaat en vrijgeeft. Een parallel weerstand-inductorcircuit dat over de versterkeruitgang is aangesloten, voorkomt dat de uitgang het signaal oscilleert en vervormt of componenten vernietigt. Dit wordt bereikt door energie te absorberen terwijl de condensator ontlaadt en de energie te ontladen terwijl de condensator oplaadt, waardoor de transistor effectief wordt geïsoleerd van de verschuivende condensatorstroom.

Het RL-filterinductorcircuit plaatst een inductor en een weerstand in serie - de stroom vloeit door het ene en vervolgens door het andere. Deze circuitnok wordt ook een laagdoorlaat- of hoogdoorlaatfilter genoemd, afhankelijk van hoe de uitgang eruit wordt gehaald. De high-pass filtertoepassing gebruikt de inductorkabels als uitgang, waardoor hoge frequenties kunnen passeren, maar geen lage frequenties. De output over de weerstand nemen gebruikt het circuit als een laagdoorlaatfilter, dat lage frequenties doorlaat en hoge frequenties blokkeert.

Door een inductor parallel of in serie met een condensator te plaatsen, ontstaat een resonantiecircuit of een afgestemd inductorcircuit. De twee componenten slaan elkaar op en geven energie vrij - terwijl een component wordt opgeladen, ontlaadt de andere. Het LC-inductorcircuit is een selectief filter en de resonantiefrequentie - de frequentie waarmee beide componenten gelijk laden en ontladen - van het circuit selecteert de specifieke signaalfrequentie die het toestaat door te geven. Dit principe was de basis voor vroege kristalradio's die afhankelijk waren van een draadspiraal en de capaciteit van de antennedraad in de lucht om af te stemmen op verschillende radiostations.

Een eenvoudig RLC-inductorcircuit plaatst de drie componenten in serie met elkaar. Dit circuit werkt net als een serie LC-circuit omdat het een resonantiefrequentie heeft. In tegenstelling tot het LC-circuit verliest het serie-RLC-circuit echter snel de stroomoscillatie tussen de condensator en de spoel omdat de weerstand de stroomstroom "weerstaat". Andere RLC-inductorcircuits plaatsen de componenten in verschillende combinaties van parallelle en serieschakelingen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?