Wat is het verschil tussen UHF en VHF?

Veel mensen hebben de termen UHF en VHF gehoord die in een aantal situaties met elektronische communicatie zijn toegepast. Beide termen worden gebruikt om te verwijzen naar verschillende soorten frequenties die zijn en worden nog steeds gebruikt in radio-, televisie- en zelfs mobiele telefoontransmissies. Een van de belangrijkste verschillen tussen UHF en VHF is dat hoewel beide frequenties deel uitmaken van het totale elektromagnetische spectrum, ze twee verschillende frequentiebanden zijn langs dat spectrum.

UHF, of ultrahoge frequentie, heeft betrekking op de band die het bereik tussen 300 megahertz of MHz en 3000 MHz bestrijkt. VHF, of een zeer hoge frequentie, werkt op een lager niveau en bestrijkt het frequentiebereik van 30 MHz tot 300 MHz. Zowel UHF als VHF zijn in de loop der jaren gebruikt voor radio- en televisie-uitzendingen, waarbij aan individuele zenders specifieke uitzendbereiken langs de banden zijn toegewezen. Overheidsinstellingen bepalen normaal gesproken welk deel van elke band beschikbaar wordt gesteld aan omroepen in een bepaald gebied van een land.

UHF en VHF zijn elk gebruikt in specifieke communicatiesituaties. VHF is bijvoorbeeld normaal de voorkeursband voor FM-radio-uitzendingen, terwijl UHF vaak de voorkeursband is voor gebruik in uitzendingen via de ether. Het bovenste bereik van de UHF-band wordt daarentegen vaak gebruikt voor hamradiofuncties. Net als bij commerciële radio- en televisie-uitzendingen, bepalen overheidsinstanties het bereik of de frequenties die radiozenders binnen een bepaalde natie wettelijk mogen gebruiken voor hun communicatie.

In termen van mobiele telefoons biedt UHF de band of frequentie voor mobiele apparatuur die analoge signalen gebruikt voor communicatiedoeleinden. Zowel UHF als VHF worden nog steeds gebruikt in delen van de wereld waar analoge televisiesignalen veel worden gebruikt. Bovendien wordt VHF vaak gebruikt voor burgerluchtvaart en voor openbare aankondigingen binnen gemeenschappen.

UHF en VHF zijn slechts twee van de verschillende typen frequenties die langs het elektromagnetische spectrum worden gebruikt. VLF, of zeer lage frequentie, omvat elke audiotransmissie onder 30 kHz, terwijl LF of lage frequentie varieert van 30 tot 300 kHz. MF of middenfrequentie varieert van 300 kHz tot 3 MHz en wordt vaak gebruikt voor AM-radio-uitzendingen. HF of hoge frequentiebereiken van 3 MHz tot 30 MHz en wordt vaak gebruikt in kortegolftoepassingen. Het frequentiebereik boven UHF staat meestal bekend als SHF, of superhoge frequentie, en is vaak beperkt tot overheids- en militair gebruik alleen in een aantal landen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?