Hva er den beste praksis for endringsledelse?

I hovedsak fokuserer endringsledelsespraksis på bruk av ressurser, teknikker og prosesser som kan hjelpe organisasjoner å implementere et endringsinitiativ for å forbedre ytelse og effektivitet. Mens omfanget kan være forskjellig fra organisasjoner, motiverer endringsledelse ofte mennesker og skaper en visjon for initiativet gjennom kontinuerlig kommunikasjon. Å sammenstille viktige interessenter - fagforeninger, ledere og ledere på seniornivå har interesse i de foreslåtte endringene - kan oppfordre til en forpliktelse til å oppfylle endringsinitiativet. De fleste organisasjoner opplever at overgangen er håndterbar og momentum for endring som opprettholdes med tilstrekkelige støttesystemer i hver fase av endringshåndteringsprosessen.

For mest vellykkede endringsledelsespraksis styrer en systematisk tilnærming vanligvis en gruppe mot å fullføre et endringsinitiativ. Å håndtere endring effektivt innebærer vanligvis å ha retningslinjer for å overføre hver del av endringsledelsesprosessen. Å sette regler kan føre til at endringsinitiativet går jevnt, og svekker en negativ innvirkning på systemer og personer som er en del av endringen.

En utpekt endringsagent - personen eller gruppen som normalt er ansvarlig for å lede, utvikle og implementere endringsplanene - kan skape et miljø der behovet for endring aksepteres. Generelt bygger løpende endringsledelseskommunikasjon en bane for endringsagenten for å demonstrere at endringsinitiativet vil føre til forbedringer. Gjennom motivasjon, bestemmelse av beredskap og erkjennelse av motstand mot endring, lettes ofte angsten for ukjente konsekvenser.

Å skape en visjon for den nødvendige endringen er et annet element i endringshåndteringspraksis. Denne praksisen er med på å artikulere kjerneformålet for endringsinitiativet. Visjon kan fjerne usikkerhet og gi folk energi til å bli forpliktet til å støtte et vellykket endringsinitiativ. Å gi en visjon for å implementere endringen kan også tydeliggjøre fordelene for de mest berørte.

Det er mulig å fjerne hindringen for å få støtte fra interessenter når gruppen samles rundt visjonen. Noen organisasjoner har enkeltpersoner eller grupper som kan påvirke et endringsinitiativ positivt eller negativt. Med innkjøp fra interessentene kan endringsledelsesprosessen ha en bedre sjanse for å lykkes.

Å ha alle om bord for den foreslåtte endringen kan slå tilbake uten system for å styre overgangen. Spesifikke hendelser, eller milepæler, som går fra nåværende til fremtidige forhold som er foreslått i endringsinitiativet, må vanligvis finne sted for en vellykket overgang. Mest vellykkede endringshåndteringsrutiner inkluderer vanligvis en aktivitetsplan som er sentrert om oppgaver som vil koble prioriteringer knyttet til endringen.

Når aktivitetene skjer, kan endringsledelsespraksis også kreve oppgaver som opprettholder momentumet ved å forsterke endringens mål. Gruppens første spenning kan forsvinne hvis det oppstår et problem under driftsmessige eller strukturelle endringer. Å ha tilstrekkelige ressurser og støttesystemer for å løse problemer kan unngå å forårsake en dødelighet når du fullfører endringsinitiativet.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?