Hva er en pyramideorganisasjonsstruktur?

En pyramids organisasjonsstruktur er et hierarki med det utøvende nivået på toppen og synkende nivåer fra mellomledelse til de lavere nivåene i organisasjonen. Tanken bak strukturen er at hvert øvre nivå er i stand til å fungere på grunn av støtte fra de nedre delene av pyramiden. Dette er et tradisjonelt system med organisasjonsstruktur som ofte er knyttet til byråkrati.

Det primære konseptet med pyramidens organisasjonsstruktur er at de lavere nivåene i organisasjonen følger kommandoene til ansatte på toppnivå. I hovedsak kontrollerer lederne alle sentrale elementer i selskapet. Dette inkluderer strategi, operasjoner og overordnet visjon.

Det er typisk tre hovednivåer i organisasjonen av pyramiden: ledere, ledere og ansatte. Ledere fører vanligvis tilsyn med spesifikke avdelinger eller produkter og rapporterer direkte til lederne. Personalet støtter ledere ved å utføre oppgaver som oppfyller direktiver fra ledende nivå. Noen organisasjoner kan ha et assisterende ledernivå mellom ledere og ansatte.

Pyramidens organisasjonsstruktur er basert på flere tradisjonelle strukturer sett i religion, regjeringer og militæret. Utviklingen av tidlige selskaper hadde en tendens til å følge denne strukturen fordi den allerede var etablert i disse andre samfunnsområdene. Mens systemet fortsatt er i utbredt bruk, har andre typer organisasjonsstrukturer utviklet seg som svar på endringer i samfunnet.

En godt utført pyramideorganisasjonsstruktur skisserer tydelig de ansattes presise ansvar. Bedriftens suksess er avhengig av at enkeltpersoner følger sine tildelte roller. Dette inkluderer lydighet mot ansatte på øverste nivå og aksept av retningslinjene de utvikler.

Arbeidere i en pyramids organisasjonsmodell har en veldefinert struktur for karrierefremmelse. Den vanlige veien er å gå fra personalnivå til leder og leder. Ettersom det er færre stillinger i de øvre nivåene i denne typen organisasjoner, har ikke alle ansatte muligheten til å nå toppen. Tilstanden til en ansatt som ikke er i stand til å bevege seg over et visst nivå, blir ofte referert til som "glassloftet" fordi banen til toppen er klar, men ikke tilgjengelig.

Nyere modeller for organisasjonsstruktur avviser oppfatningen som er lagt fram av pyramidesystemet om at lederen for en organisasjon skal ha fullstendig kontroll over viktige beslutninger. De gir mer ansvar til de ansatte ved å gi større kontroll på avdelingsnivå. Dette er først og fremst som svar på kritikk om at ledere på toppnivå i en organisasjon ikke har den samme forståelsen av spesifikke avdelingsspørsmål som de ansatte som jobber daglig på disse områdene.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?