Hva er rikdom?

Nasjonalformue er begrepet som brukes for å beskrive et lands nettoformue. Det beregnes ved å legge sammen all rikdommen til innbyggerne, så vel som all den fortjenesten et land tjener gjennom naturressurser, handel og industri, og trekke fra alle gjeldsforpliktelsene som skyldes utenlandske långivere. Eiendeler som holdes i utenlandske markeder telles også med i et lands nasjonale formueberegninger.

Nivået på nasjonal formue avhenger typisk av flere faktorer som eksisterer samtidig. Disse inkluderer det samlede utdanningsnivået til et lands innbyggere, staten i et lands sysselsettingsstyrke, naturressursene et land produserer og produktene det eksporterer til andre land for profitt. Nettoformuen til land som utmerker seg i alle eller de fleste av disse områdene har en tendens til å være mye høyere enn den nasjonale rikdommen til land som lider eller mangler flere av disse ressursene. Land som utmerker seg i ett område, for eksempel naturressurser, men mangler andre nøkkelområder, har heller ikke en tendens til å oppleve det samme nivået av rikdom som land der alle disse faktorene er tydelige.

Noen forskere teoretiserer at blant de viktigste indikatorene på nasjonal rikdom er utdanningsnivået til et lands innbyggere, samt demokrati og tilgangen til helsestandarder av kvalitet. Land som utmerker seg i disse primære områdene har en tendens til å ha en større nasjonal nettoverdi enn i land der borgere kjemper for tilgang til disse indikatorene. Spesielt velstand i USA antas å ha en direkte sammenheng med disse primære faktorene.

Ettersom de fleste lands nasjonale formue kan og kan svinge, kan den generelle økonomiske statusen til et lands innbyggere også svinge. Et eksempel på dette er når velstanden i USA er høy, landets samlede nettoformue også er sunn. Når den amerikanske økonomien begynner å lide på grunn av inflasjon, høy arbeidsledighet og andre faktorer, synker også velstanden blant innbyggerne siden begge er gjensidig knyttet sammen.

Ved å identifisere et lands nasjonale rikdom, er økonomer og politikere i stand til å planlegge, utvikle og organisere et lands bærekraftig vekst. I likhet med et budsjett som brukes i virksomheten eller til personlig økonomi, er det å vite et lands vekst nettoformue nyttig å bestemme hvor mye penger et land har råd til å låne eller låne. Slikt hjelper også med å bestemme hvor mye kreditt eller gjeld et land komfortabelt har råd til å opprettholde til enhver tid.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?