Hvordan blir jeg forskningsredaktør?

Forskningsredaktører sjekker nøyaktigheten av faktainformasjon i manuskripter, finner tilleggsinformasjon for å støtte skriftlig materiale, skrive og redigere og forske på nye ideer. For å bli forskningsredaktør for et forbruker- eller fagblad eller bokforlag, er sterke skrive- og redigeringsevner nødvendige. Å få erfaring med å redigere og utføre forskning for publikasjoner på videregående skoler og universiteter er et godt skritt for å bli forskningsredaktør. Interning er ofte en god måte å få erfaring på dette feltet.

De fleste forskningsredaktører jobber for trykte og elektroniske magasiner, forlag, medisinsk og vitenskapelig tidsskrift og andre publikasjoner og organisasjoner. Avhengig av publikasjonens størrelse, kan forskningsredaktøren utføre all praktisk faktsjekk eller kan føre tilsyn med en stab av faktasjekker eller assisterende forskningsredaktører. Mindre publikasjoner har ofte ikke formelle forskningsredaktører. I stedet er denne oppgaven et ansvar for redaktører på lavere nivå.

Som andre redaksjonelle yrker, kreves det vanligvis en høyskoleutdanning i journalistikk, engelsk, massemedier, kommunikasjon eller et beslektet felt for å bli forskningsredaktør. Et unntak er for forskningsredaktører som arbeider for vitenskapelige og medisinske tidsskrifter som publiserer original forskning. I stedet for å bli utdannet som journalister, er forskningsredaktører i disse områdene ofte høyt utdannede eksperter innen publiseringsfeltene sine, med sterke kommunikasjonsevner som gjør dem godt egnet til å jobbe i et redaksjonelt felt.

Når det er sagt, er den vanligste måten å bli forskningsredaktør først å få erfaring i en redaksjonell rolle på lavere nivå eller som forfatter. Mange starter som redaksjonelle assistenter, assisterende redaktører eller faktasjekker. Noen ganger flytter forfattere, som er vant til å utføre forskning når de skriver artikler, til den redaksjonelle siden og synes at forskningsredigering passer godt. Sterk nysgjerrighet og interesse for publikasjonens emne og verden generelt er veldig viktig når man søker å bli forskningsredaktør.

Forskningsredaktører kan jobbe på ansatte ved publikasjoner, eller de kan være frilansere. Etter å ha fått passende redaksjonell utdanning og erfaring, innebærer å finne arbeid nettverk og se på stillingsannonser for å finne åpne stillinger. For frilansere kan det å åpne opp et stort nettverk av redaksjonelle kontakter åpne dører for å bli forskningsredaktør. Ofte vil frilansere begynne å utføre faktasjekking. Jobbstyrer for frilansere kan også gi informasjon om forskningsarbeid.

En annen forskningsredigeringsposisjon, ofte utført av frilansere, er fotoredigering. Fotoredigeringsredaktører identifiserer fotografier og bilder for bøker og publikasjoner, og oppnår de nødvendige brukstillatelsene. De velger også de endelige bildene som skal brukes.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?