Hvordan velger jeg det beste nevrovitenskapelige universitetet?

Det er fem elementer du må vurdere når du velger det beste nevrovitenskapelige universitetet: dine prioriteringer, opptakskrav, akkreditering, forskningsprogrammer og fakultet. Nevrovitenskapelig universitet er vanligvis en del av fakultetet for gradsstudier og er organisert i et større universitet. Denne typen trening og program er tilgjengelig på master- og doktorgradsnivå. Nevrovitenskapelige universiteter er forskningsdrevne, og tilbyr svært spesialiserte treningsprogrammer.

Å bestemme seg for universitetet i nevrovitenskap er en vanskelig prosess. Publiserte rangeringer viser nevrovitenskapelige universiteter etter spesifikke kriterier, og hvert element vektes i henhold til dets relative betydning. Imidlertid kan prioriteringene til rangeringsorganisasjonen ikke stemme overens med prioriteringene dine. For eksempel legger mange rangerende organisasjoner en høy verdi på det fysiske miljøet på skolen, inkludert bygningene og mengden åpen plass. Som hovedfagsstudent kan du bestemme deg for at disse varene har mindre verdi for deg, men at tilgangen til studentboliger utenfor campus er mye viktigere.

For å kvalifisere for opptak til nevrovitenskapelig universitet, kreves høye karakterer i en bachelorgrad. Graden kan være i en rekke rene eller anvendte vitenskaper. Vanlige eksempler inkluderer grader i nevrologi, biologi eller informatikk. Høye karakterer og en vellykket innlevering av intervju eller essay kreves normalt.

Hvis du ser på det beste nevrovitenskapelige universitetet i landet eller staten, må du merke deg at opptaksstandarden er høyere for å gjenspeile den økte etterspørselen. Som sådan får bare studenter med den aller beste kombinasjonen av karakterer, personlig intervju, testresultater og anbefalingsbrev opptak. Hvis du ikke har de beste karakterene i klassen din, bør du tenke på å søke på skoler som tilbyr programmer du er interessert i eller vil hjelpe din karriere senere.

Når du ser etter et universitet for nevrovitenskap, sjekk skolens akkrediteringsstatus. En akkreditert skole har blitt gjennomgått av en uavhengig tredjepart som har undersøkt dens faglige og administrative retningslinjer. Kurs fra en akkreditert skole kan overføres til andre videregående institusjoner og godtas av sertifiserings- og lisensieringsnemnd. Akkrediterte skoler kan tilby studenter tilgang til statlige studenthjelpsprogrammer.

Forskningsprogrammer er viktige når man ser på en forskerskole. Snakk med innleggelsesveilederen om aktuell forskning, åpninger for en forskningsassistent, samt muligheten til å drive eget forskningsprosjekt. Etter eksamen er det primære ansettelsesområdet forsker.

De fleste universiteter i nevrovitenskap gir biografier om fakultetet eller instruktørene på deres hjemmeside. Informasjonen som tilbys inkluderer vanligvis de vitnemålene, forskningsfokus, publikasjoner og eventuelle priser de har mottatt. Gå gjennom denne informasjonen for å lære mer om kursinstruktørens interesser og fokus. Nevrovitenskapsprogrammer skal ha vitenskapelig ansatte med kompetanse på dette området, i tillegg til doktorgradsstudier og forskning tilgjengelig for studentene.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?