Hvordan skriver jeg en medisinsk forskningsartikkel?

En medisinsk forskningsartikkel forklarer eksperimenter på en metodisk og repeterbar måte. Du må starte medisinsk forskningsoppgave ved å definere metodene som brukes for å samle inn dataene dine. Den første delen av medisinsk forskningsoppgave skal forklare hypotesen, metodene og forståelsen av lignende eksperimenter. Resultatdelen av papiret ditt forklarer konsekvensene av forskningen din før du diskuterer forskningsbegrensninger. Du må også ta med referanser og sitater når du skriver medisinsk forskningsoppgave.

Det er viktig å definere din forskningsmetodikk før du skriver en medisinsk forskningsoppgave. Forskningen din starter med en hypotese eller en uttalelse som er testet gjennom medisinsk forskning. Du kan velge mellom mange studietyper, alt fra pasientundersøkelser til medikamentelle studier. Et omfattende forskningsprosjekt bør inneholde flere gjennomgangslag for å forhindre personlig skjevhet. Papiret ditt kan bli undersøkt av medisinsk fagpersonell hvis du ikke definerer en enhetlig datainnsamlingsprosess som brukes til å samle inn data.

Forsiden til medisinsk forskningsoppgave må inneholde en tittel og et abstrakt. Tittelen skal være en setning som fokuserer på intensjonene med forskningen din i stedet for resultatene. Sammendraget av papiret er et kort glimt av forskningen din som er nyttig for redaktører, professorer og forskere. Sammendraget skal starte med å kort forklare hypotesen din. Du kan legge til en punktliste over forskningen din til abstraktet for å tiltrekke interesse fra leserne.

Grunnlaget for medisinsk forskningsoppgave er resultater og diskusjonsseksjoner. Resultatseksjonen din bør starte med en samling av dataene som er samlet under forskningen. Disse resultatene skal skildres i flere formater, inkludert søylediagrammer, kakediagrammer og tabeller. Du må ta med en diskusjon om begrensningene i forskningen din som kan variere fra en smal hypotese til begrensede ressurser. Diskusjonsdelen bør også inneholde anbefalinger for fremtidig forskning på det valgte emnet.

Sitasjonssiden din og bibliografien er viktige elementer du må huske på når du skriver en medisinsk forskningsartikkel. Leserne trenger å vite hvor du får informasjon om tidligere eksperimenter og komplekse medisinske prinsipper. Du kan snakke med instituttleder eller professor for å finne ut det foretrukne formatet for å sitere referanser. Det er viktig å holde bibliografien kortfattet når du er ferdig med å skrive medisinsk forskningsoppgave. Bibliografien din skal bare omfatte de bøkene som er nyttige for videre forskning innen ditt konsentrasjonsområde.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?