Hva er en økonomistyringsassistent?

Tittelen "Associated Financial Management Associated" er gitt til en økonomiansvarlig som jobber under en senior økonomisjef i et firma. Stillingsoppgavene til et finansforvalter vil variere avhengig av organisasjonens art og den nøyaktige tittelen. Økonomisjefer er ansatt i en rekke forskjellige stillinger, inkludert controller, kasserer, kredittleder, avdelingsleder, risikosjef og budsjettansvarlig, for bare å nevne noen. I tillegg kan økonomiledere finne arbeid i en rekke forskjellige omgivelser, for eksempel selskaper, banker, offentlige etater og finansfirmaer. En hovedansvarlig for en økonomiansvarlig er å produsere økonomiske rapporter, styre økonomi og planlegge investeringsstrategier.

En finansiell ledelsesmedarbeider som får ansettelse som kontrollør, budsjettansvarlig, kontantsjef eller kasserer kan forvente å utarbeide økonomiske rapporter og analysere dataene for å planlegge budsjetter og ta økonomiske avgjørelser på vegne av organisasjonen. Økonomiledere som jobber som kredittledere er ansvarlige for å bestemme kredittretningslinjer, overvåke kredittkontoer og bestemme kredittbudsjetter. Tilknyttede selskaper som jobber i banknæringen som filialsjefer, håndterer vanligvis alle aspekter ved å drive en bankdrift, inkludert markedsføring samt implementering og godkjenning av finansielle produkter og tjenester. En finansforvaltningsmedarbeider som jobber som risikosjef eller forsikringssjef vil bli forventet å utvikle og implementere planer for å minimere risikoen forbundet med daglige forretningstransaksjoner. Internasjonale økonomisjefer utfører de samme oppgavene, men spiller en spesialisert rolle i de økonomiske aspektene knyttet til global ekspansjon.

Tilknyttede selskaper i økonomistyring vil jobbe lange timer og følge med på nye teknologier og utviklinger relatert til finansfeltet. Mange økonomiske organisasjoner tilbyr videreutdanningsprogrammer som gjør det mulig for kollegaer å ta flere kandidatkurs og delta på konferanser. Lover og finansielle produkter endres kontinuerlig, og vellykkede økonomiledere må ta skritt for å ligge foran konkurransen. Finansfeltet er en konkurransedyktig bransje, og hvis du ikke klarer å følge med kan det skade en økonomiansvarlig karriere.

For å finne sysselsetting som økonomidirektør må man først få nødvendig utdanning. En bachelorgrad med fokus på økonomi, regnskap eller virksomhet er minimumskravet. Mange arbeidsgivere foretrekker kandidater med en mastergrad i et av de samme studieretningene. Noen stillinger kan til og med kreve spesielle lisenser eller sertifiseringer, for eksempel en Certified Public Accountant (CPA) lisens eller en Certified Management Accountant (CMA) sertifisering. Arbeidserfaring innen økonomi er også avgjørende for å få en stilling som en økonomisk ledelsesmedarbeider, så det anbefales at aspirerende økonomiledelsesmedarbeidere melder seg frivillig til praksisplasser mens du er på skolen.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?