Hva er rettspsykologi?

Rettspsykologi er en gren av anvendt psykologi som omhandler rettsprosessen og rettssystemet. Enhver psykologisk tjeneste som tilbys for det juridiske samfunnet kan betraktes som rettsmedisinske psykologier. En rettspsykolog kan være pålagt å spille en klinisk rolle eller en rettsmedisinsk rolle, eller begge deler. De fleste rettsmedisinske psykologer fokuserer på å anvende psykologisk forskning på rettssystemets prinsipper.

Rettspsykologi omhandler de psykologiske aspektene ved en forbrytelse eller sivil handling. Det er opptatt av å samle, undersøke og presentere bevis for å bidra til å legge til rette for en juridisk avgjørelse. Innenfor rettssystemet gir rettspsykologi et middel for å kunne håndheve loven mens man tar hensyn til menneskelig atferd. En rettspsykolog kan bli bedt om å skille mellom kriminell atferd og menneskelig atferd som kan være forårsaket av en psykologisk ubalanse.

Det er avgjørende at rettsmedisinske psykologer må være gode kliniske psykologer. Kliniske psykologer vurderer og behandler pasienter med psykiske lidelser. Rettsmedisinske psykologer må samhandle med individer som presenterer psykiske helseforstyrrelser innenfor den juridiske konteksten. Både sivile og straffesaker kan behandles av en rettspsykolog.

Innenfor rettssystemet er det mange områder der rettspsykologi blir brukt og rettsmedisinske psykologer blir ansatt. Kriminalomsorg, inkludert fengsler og fengsler; psykiatriske sykehus; rettshåndhevingsbyråer; samfunnshelsesentre; og ungdoms interneringssentre er bare noen av områdene der rettspsykologi brukes. Innenfor disse innstillingene er det mange forskjellige roller som utføres av den rettsmedisinske psykologen.

Mange forveksler rettspsykologi med rettsmedisinsk vitenskap. Mens de er lignende felt, er det noen veldig spesifikke forskjeller mellom de to. Den viktigste forskjellen er det faktum at rettspsykologi brukes til å analysere alle de psykologiske perspektivene, i stedet for fysiske bevis. En rettspsykolog behandler også mange juridiske spørsmål, som er essensielle elementer for forståelsen av den kriminelle oppførselen.

Spesialkunnskapen til en rettspsykolog kan etterlyses av forskjellige årsaker, inkludert behandling av lovbrytere som er psykisk syke, konsultere om valg av jury og analysere en kriminals oppførsel, sinn og motiv. Rettsmedisinske psykologer har fagkunnskap om både lov og klinisk psykologiske metoder. En rettspsykolog forventes å holde seg oppdatert ikke bare om psykologiske behandlinger, men også om juridiske spørsmål som nye og oppdaterte lover og retningslinjer.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?