Hvordan velger jeg den beste aktuarmessige programvaren?

Aktuarer utfører beregninger ved bruk av avanserte statistiske algoritmer, og det er viktig å velge en god aktuariell programvarepakke for å effektivisere denne prosessen. Den beste aktuarprogramvarepakken er den som best passer behovene til aktuar, deres arbeidsgivere og deres kunder. Noe programvare er designet for å utføre aktuar dataanalyse på en rekke forretningsområder. Andre typer aktuariell programvare er mer spesialisert og er ment å brukes på spesifikke områder, for eksempel aksjemarkedsinvesteringer eller beregning av forsikringspremier. Noen ting du må tenke på når du velger aktuariell programvare er om den må være i stand til å opprette mer enn en type forsikring, måtene den lar brukeren dele nyttig informasjon med andre og om programvaren inkluderer webtilkobling.

Aktuær statistisk analyse er prosessen med å lage nyttig, forståelig informasjon ut fra rå matematiske data. Tilpassbar aktuariell programvare er blitt mer tilgjengelig, slik at aktuarene kan formulere modeller som er spesifikke for selskapets praksis. Risikoanalyse med denne typen teknologi skaper scenarier basert på etablerte regler for logikk, for eksempel "hva om" eller "hvis ... da" -uttalelser. Når du angir disse uttalelsene korrekt i et aktuarialt programvaregrensesnitt, bestemmes dekningsgraden som er tilgjengelig for individuelle forsikringskunder, samt hvor mye de skal betale i premier. Aktuarer modellerer også politiske data for å sikre at selskapene deres tilbyr riktig dekningsomfang for å forbli konkurransedyktige mens de fortsatt tjener fortjeneste.

En kategori aktuariell vitenskapelig programvare er kjent som forsikringsprogramvare for eiendom og havari (P&C). Når aktuarer legger inn data i tabeller eller diagrammer ved bruk av P & C-forsikringsprogramvare, opprettes tilpassede politikker for huseierforsikring eller leietakers forsikring innenfor spesifikke parametere. Livs- og helseforsikringsselskaper bruker lignende aktuariell programvare til samme formål. For forsikringsselskaper som selger mer enn en type dekning, bør den beste aktuarmessige dataanalyseprogramvaren kunne generere forsikringer med samme detaljnivå for hver forsikringstype.

Den beste aktuarprogramvaren er ikke bare fleksibel for forskjellige bransjeområder, den har også funksjoner som enkelt videresender informasjon til selskapets tjenestemenn, som kanskje ikke er aktuarer selv. Eiere av forsikringsselskaper må holdes oppdatert om gjeldende kontoer og forsikringer som kan være av interesse for selskapet. Aktuariell programvare som kan oversette data til kortfattede diagrammer, grafer og rapporter er programvare som er spesielt fordelaktig for både store og små bedrifter.

Finansiell sektor har ytterligere hensyn når det gjelder valg av aktuariell programvare. Aktuarer som vurderer aksjemarkedsforholdene og gir investeringsanbefalinger, må ha rask tilgang til de mest aktuelle tallene fra børsen. Da må de være i stand til å koble disse tallene til risikoanalysene sine for å generere rapporter om hvilke investeringer som skal utføres og hvilke som bør unngås. Programvareplattformer som inkluderer webtilkobling til markedsoppdateringer er de beste valgene for aktuarier som administrerer denne typen økonomiske data.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?