Hva er Basel-avtalene?

Basel-avtalene er en samling avtaler som ble opprettet av Basel-komiteen for banktilsyn (BCBS). Det er oppkalt etter en av Sveits mest folkerike byer. BCBSs administrative enhet er lokalisert der, og den fungerer også som sin faste møteplass. Basel-avtalene tilbyr anbefalinger om banklovgivning og -forskrifter til finansinstitusjoner for å oppmuntre til styring av kapital og muligheten til å håndtere tap.

BCBS ble dannet i 1974 av sentralbanksjefene i en samling land kjent som gruppen av ti: Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Sverige, Storbritannia og USA. Disse landene utgjør halvparten av G-20 store økonomier. Siden grunnleggelsen har andre nasjoner fra denne større gruppen, som inkluderer Sør-Afrika, India og Kina, sluttet seg til BCBS. Land utenfor G-20-riket, som Singapore og Hong Kong, er også medlemmer.

Det var en avvikling av Köln, Tyskland-baserte Bank Herstatt på grunn av etterslep i en dollarbetalingsbørs som resulterte i dannelsen av BCBS, og førte også til opphavet til Basel I. Basel I ble publisert i 1988, og fokuserer på uventede tap fra finansinstitusjoner som den som Bank Herstatt opplevde ved å etablere minimumskapitalkrav. Tiltaket etablerte fem nivåer av kapitaldekningsrisikoer - 0, 10, 20, 50 og 100 prosent - som måler i hvilken grad en bank kan bli skadet av et økonomisk tap; for eksempel kan en bank med 0 prosent av sine risikovektede eiendeler anses å ha Tier 1-kapital. I følge Basel I antyder BCBS at institusjoner som opererer på internasjonalt nivå opererer med 8 prosent risikovekt.

Basel II, første gang publisert i 2004, utvider seg til forgjengerens kredittrisikofokus. Basel-komiteen la tilsynsevalueringen og markedets disiplin til minimumskrav til kreditt, og etablerte dermed de såkalte tre pilarene i avtalen. Basel IIs overordnede fokus er å styrke og overvåke standarder for det internasjonale finansmiljøet.

Med den globale finanskrisen som tok grep på slutten av 2000-tallet, dukket den tredje utgaven av Basel-avtalene opp i 2009. Basel III reviderte de tidligere avtalene ved å fokusere på å styrke de enkelte finansinstitusjoner for å forhindre omfattende sjokk fra å skje. Slik styrking oppmuntres gjennom teknikker som bankinnsats og likviditet.

Spesielt benytter ikke BCBS myndigheten til å håndheve Basel-avtalene. Det det imidlertid oppmuntrer er en internasjonal konvergens av grunnleggende økonomiske standarder. Det er ikke-BCBS-medlemmer som implementerer Basel-avtalene gjennom sine nasjonale lover og forskrifter.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?