Hva er en regnskapsendring?

En regnskapsmessig endring er en endring i hvordan et selskap rapporterer økonomisk informasjon. De vanligste kategoriene er endringer i regnskapsprinsipp eller estimat eller rapporteringsenhet. Mens andre endringer vil eksistere under disse kategoriene, refererer begrepet regnskapsendring til store endringer i anvendelsen av nasjonale regnskapsprinsipper. Disse endringene må rapporteres til forretningsinteressenter, først og fremst aksjonærer, banker eller långivere, offentlige etater og andre grupper som er økonomisk knyttet til organisasjonen.

En endring i regnskapsprinsipp knytter seg ofte til avskrivninger eller varebeholdning. For eksempel vil selskaper som bruker en lineær avskrivningsmetode måtte rapportere en endring av metoden med dobbelt synkende saldo. Rettlinje avskrivninger vil redusere en eiendels bokførte verdi med samme beløp hver måned, mens den dobbeltfallende balanse-metoden fremskynder avskrivningene i de første månedene, slik at selskaper kan få flere fordeler tidlig i avskrivningsprosessen.

En regnskapsmessig endring for varebeholdning er lik. Den første inn, først ut (FIFO) -metoden krever at selskaper selger eldre lager først, mens sist inn, først ut (LIFO) er det motsatte, og selger nyere lager først. Denne endringen vil påvirke nettoinntekten, som er årsaken til avsløring til eksterne interessenter.

For regnskapsmessige estimater vil selskaper ofte verdsette eiendeler til et visst dollarbeløp når de registrerer varen i hovedboken. En regnskapsmessig endring resulterer når selskaper omvurderer eiendeler og må foreta justeringer. For eksempel vil selskaper kanskje registrere en maskinens levetid til et spesifikt dollarbeløp eller estimere goodwill ved kjøp av et annet selskap. Hvis revisorer vurderer dette anslaget og synes det er unøyaktig eller at det trenger justeringer, må selskaper oppgi en oppføring for å rette opp varen og lage en notasjon på grunn av den regnskapsmessige endringen.

En endring i rapporteringsenheten skjer når et selskap fusjonerer med et annet, konsoliderer eller løser opp virksomheten fra en eller flere forretningsenheter. Disse endringene vil muligens resultere i en annen rapporteringsenhet som vil være ansvarlig for å samle og lage økonomisk informasjon. Nasjonale regnskapsstandarder har vanligvis krav til hvilken enhet rapporterer økonomisk informasjon om et selskaps uttalelser, avhengig av eierskap. Generelt endres rapporteringskrav med eierandeler på under 25 prosent, 26 til 50 prosent og 51 prosent eller høyere. Hvert nivå vil kreve en viss regnskapsendring og opplysning, noe som resulterer i en annen utarbeidelsesmetode for regnskap basert på fusjons- eller konsolideringsprosessen.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?