Hva er en kapitalforvalter?

Kapitalforvaltere er enkeltpersoner som er ansvarlige for å føre tilsyn med ytelsen til de finansielle eiendelene til kundene sine. Dette inkluderer ofte styring av aksjer, obligasjonsemisjoner, eiendommer eller andre eiendeler som klienten har. En kapitalforvalter vil søke å finne den ideelle balansen mellom å pådra risiko og tjene avkastning fra investeringer, og dermed øke verdien på kundens portefølje. Ledere av denne typen kan jobbe for meglerfirmaer eller fungere som uavhengige ledere som jobber for private kunder.

Den typiske kapitalforvalteren fokuserer på prosessen med investeringsstyring. Dette innebærer å overvåke ytelsen til aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer som en klient har i sin finansielle portefølje. Som en del av forvaltningsprosessen vil kapitalforvalteren komme med anbefalinger om hvilke investeringer å holde på på lang sikt, hvilke som skal selges innen en gitt tidsperiode, og hvilke nye aksje- eller obligasjonstilbud som bør anskaffes for porteføljen . Målet er å maksimere avkastningen på alle eiendeler i porteføljen, samtidig som risikonivået knyttet til investeringsprosessen holdes innenfor rammene som er bestemt av klienten.

Sammen med å forvalte investeringer som aksjer og obligasjoner, kan en kapitalforvalter bli bedt om å administrere eiendommer som eies av klienten. Dette kan innebære å sørge for at eiendommene forblir lønnsomme og gi klienten råd om når han skal selge eiendelene og konvertere inntektene til andre former for investeringer. Forvalteren vil ofte rådgi klienten når han skal gjøre forbedringer av eiendommene, som et middel til å posisjonere klienten til slutt å tjene mer utbytte av disse eiendomsbesittelsene.

Avhengig av forholdet mellom kapitalforvalteren og klienten, kan forvalteren gis begrenset autorisasjon til å drive kjøp og salg på vegne av kunden. Dette er ofte tilfelle når forretningsforholdet har vært etablert i noen tid, og klienten har kommet til å stole på både kompetansen og integriteten til lederen. Imidlertid er det viktig å forstå at klienten alltid har muligheten til å overstyre lederens forslag, og ta et alternativt handlingsforløp hvis han eller hun ønsker det.

For å fungere som en kapitalforvalter er det nødvendig å ha et øye for detaljer, siden oppgavene knyttet til arbeidet fokuserer på å føre en løpende bokføring av eiendelene til klienten. Lederen må også være godt kjent med å forstå hvordan ulike investeringsmarkeder fungerer, og kunne identifisere kommende trender som vil ha innvirkning på verdien av kundens investeringsportefølje. Det er også viktig at kapitalforvalteren forstår alle lover og regler som for øyeblikket er knyttet til investerings- og handelsopsjoner. Dette hjelper deg med å sikre at klienten alltid overholder disse standardene når han utfører enhver form for økonomisk transaksjon som involverer eiendelene som er plassert i managerens pleie.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?