Hvordan fungerer bakteriell endotoksintesting?

Bakteriell endotoxin-testing involverer typisk bruk av reagenser som, når de blandes i en løsning med en mulig forurensning, forårsaker en reaksjon, noe som indikerer tilstedeværelsen av et endotoksin. Kromogen testing, gelkoaguleringstesten og turbidimetrisk testing er metodene forskere vanligvis bruker for bakteriell endotoksintesting. Teknikere bruker disse evalueringsmetodene på en rekke stoffer og gjenstander når de kontrollerer for endotoksinforurensning. Vann, råvarene som brukes til fremstilling av medisiner, utstyr og emballasje, må alle oppfylle endotoksinstandarder.

Bakterier, sopp og virus har alle beskyttende ytre membraner som består av lipopolysakkarider, også referert til som LPS. Lipiddelen av disse kjedene inneholder endotoksiner. Disse stoffene forblir generelt innenfor membranen, men frigjøres under prosessen med celledeling og under cellulær ødeleggelse eller lysis. Hos mennesker forårsaker disse stoffene feber, unormal koagulasjon, septisk sjokk og andre symptomer, selv om i motsetning til eksotoksiner i cellen, endotoksiner ikke omdannes til et toksoid. Generelt sjekker mikrobiologer for tilstedeværelsen av endotoksiner assosiert med forskjellige gramnegative bakterier, inkludert E. coli .

Gelkoaguleringstesten, eller Limulus ameboecyte lysate (LAL) -analyse, innebærer å bruke et membranødeleggende kjemikalie avledet fra amøebocyttene til hestesko krabbe, også referert til som Limulus polyphemus. Teknikere observerer en positiv indikasjon på endotoksiner hvis koagulering eller gelering oppstår når lysatet blir utsatt for det aktuelle objektet eller stoffet det gjelder. Mikrobiologer bruker vanligvis denne metoden for bakteriell endotoksintesting i forbindelse med kromogen og turbidimetrisk testing for endelige resultater.

Kromogen bakteriell endotoksinetesting bruker en spesialbehandlet LAL. Når dette lysatet kommer i kontakt med et endotoksin, produserer reaksjonen en spesifikk farge. Den endelige testprosessen inkluderer måling av løslighetens uklarhet eller tåkelighet. Teknikere utsetter løsningen som er dannet i gelkoaguleringstesten for et spektrofotometer, som avgir en lysstråle. Ved å måle tapet av lysintensitet i strålen når den går gjennom løsningen, kan mikrobiologer bestemme om et endotoksin er til stede eller ikke.

Lab-medarbeidere gjennomfører vanligvis disse tre bakterielle endotoksin-testene to eller tre ganger for å sikre nøyaktige resultater. Gel-testen brukes ikke utelukkende da den laveste deteksjonsgrensen er 0,03 Ehrlich-enheter per milliliter (EU / ml). Kromogen og turbidimetrisk test oppdager endotoksiner i området 0,005 EU / ml. Sikkerhetsparametere varierer veldig avhengig av stoffet som testes. Mens sterilt vann brukt til injeksjons- eller vanningsformål ikke kan inneholde mer enn 0,25 EU / ml, kan sterilt vann til inhalasjonsformål inneholde opp til 0,5 EU / ml.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?