Hva er utviklingsforstyrrelser?

Utviklingsforstyrrelser er forhold som svekker et barns fysiske, sosiale og psykologiske utvikling og manifesterer seg før fylte 18 år. Et bredt spekter av lidelser er klassifisert som utviklingsmessig og varierer i alvorlighetsgrad og uttrykk. Behandling for en utviklingsforstyrrelse er ofte avhengig av svekkelsens art, grad og manifestasjon. Ved tidlig intervensjon er prognosen for et individ med en utviklingsforstyrrelse gunstig med riktig støtte, behandling og terapi.

Livslange kognitive og fysiske begrensninger som svekker et individs funksjonsevne er kjent som utviklingshemning og er klassifisert som en utviklingsforstyrrelse. Personer som får diagnosen en form for utviklingsforstyrrelse, for eksempel Downs syndrom eller en intellektuell funksjonshemming, kan ha problemer med å fungere og trenger hjelp med uavhengige livsevner, læring og egenomsorg og retning. I tilfeller av intellektuell funksjonshemming er en tidlig diagnose vanskelig å bekrefte med mindre en sekundær tilstand, for eksempel Downs syndrom, er til stede.

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (PDDs) er en gruppe lidelser som er preget av en svekkelse av flere funksjoner, inkludert ferdigheter i kommunikasjon og sosialisering. Også kjent som autismespekterforstyrrelser, disse forstyrrelsene inkluderer Aspergers syndrom, autisme, Rett syndrom og disintegrativ lidelse hos barn (CDD). Evnen, atferden og egnetheten til barn med en PDD-diagnose er like varierte som symptomene som følger med tilhørende lidelser.

Symptomdebut for PDD-er oppstår vanligvis før et barn fyller tre år. Foreldre kan merke at barnet har en vanskelig tid med språk, problemer knyttet til og samhandle med omgivelsene sine, og tilpasser seg ikke godt til endringer. Barn med en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse kan også utvise repeterende atferd eller kroppsbevegelser. Noen barn med PDD er ikke verbale, mens andre er i stand til å snakke, men har et begrenset ordforråd og snakker i korte setninger.

En diagnose av en PDD stilles vanligvis ved å undersøke familiehistorie og gjennomføre en fysisk undersøkelse. Det er ingen enkelt diagnostisk test for å bekrefte en diagnose definitivt, og det er heller ingen kur mot PDD. Behandling for denne klassen av lidelser inkluderer vanligvis bruk av medisiner og individualisert terapi.

I likhet med PDD er en annen klasse av lidelser, referert til som spesifikke utviklingsforstyrrelser (SDDs). Disse lidelsene påvirker et enkelt område i barnets utvikling. Delt inn i forskjellige kategorier påvirker spesifikke utviklingsforstyrrelser tale og språk, skolastiske ferdigheter og motorisk funksjon.

Språkforstyrrelser assosiert med SDD inkluderer lisping, stamming og afasi, som er preget av tap eller svekkelse av kommunikasjonsevner. Læringsforstyrrelser inkluderer dysleksi, en manglende evne til å stave og lese, matematikkhemming kjent som dyscalculia, og en skrivemangel kjent som dysgrafy. Personer med en SDD-assosiert svekkelse av motorisk funksjon kan utvise en mangel på fysisk koordinering som assosiert med noen aspekter ved utviklingsdyspraksi. Spesifikke utviklingsforstyrrelser blir ofte behandlet med fysioterapi, ergoterapi og logopeder og individualisert veiledning og instruksjon.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?