Hva er lydmetri?

Audiometri utføres for å teste en persons hørbar rekkevidde for toner eller tale. En helsescreeningsmetode som er relativt smertefri, lydmetri blir ofte utført når det mistenkes at en person kan ha hørselstap. Vanligvis har en trent tekniker - kjent som en audiolog - tilsyn med den subjektive testprosessen ved å bruke en elektrisk enhet som kalles et audiometer.

Testingen krever at en person bruker hodetelefoner mens han sitter i en lydisol bås. Sitter utenfor boden vil audiologen betjene audiometriutstyret og teste hvert øre hver for seg. Under en prosedyre som kalles tonelydmetri, vil en pasient bli bedt om å trykke på en knapp når han eller hun hører toner på forskjellige frekvenser og tonehøyder på forskjellige desibelnivåer.

En annen tonelydmetri-metode bruker et pannebånd i stedet for hodetelefoner. Plassert bak ørene overfører pannebånd tonevibrasjoner gjennom bein til det indre øret. Audiologen kontrollerer frekvensene og lydstyrken til tonene. En pasient blir deretter bedt om å kvittere når lyder høres gjennom pannebåndet. Tone Audiometry testing tar ofte mindre enn 30 minutter.

Talelydmetri undersøker hvor godt en person oppfatter lydene av ord. En person sitter i en lydisol bås med hodetelefoner. En audiolog vil resitere en liste over ord eller uttrykk på forskjellige desibelnivåer. Teknikeren vil deretter bestemme talemottaksterskelen ved å be pasienten om å gjenta ordene eller setningene høyt. Testen tar vanligvis 10 minutter å administrere.

Resultatene av hørselstesten er ofte dokumentert på en graf kjent som et audiogram, og måles i desibel. Et lydprogram registrerer generelt resultatene separat for både høyre og venstre øre. Diagrammet registrerer vanligvis hørte lave frekvenser i den ene enden og hørte høye toner i den andre enden. Diagrammet kartlegger også volumet på tonene som er hørt med de høye tonene øverst og mykere toner nær bunnen av audiogrammet.

En person som har normal hørsel vil vanligvis være i stand til å skille og svare på hver tonefrekvens som spilles i begge ører under inngrepet. Toner er generelt hørbare mellom null og 20 desibel Hørselnivå (dB HL). En pasient som gjennomgår hørselstesten, anses vanligvis for å ha normal hørsel hvis han eller hun kan skille toner i det området.

Taleaudiometri-resultater måles vanligvis som en prosentpoeng. De laveste og høyeste volum forstått av en pasient er også inkludert i utfallet. En person med normal hørsel vil vanligvis være i stand til å svare riktig eller identifisere til mer enn 90 prosent av ordene og setningene, og vil vanligvis være i stand til å forstå den gjennomsnittlige talen, som snakkes mellom 20 til 50 dB HL.

En pasient anses generelt for å ha et uregelmessig resultat hvis det er et alvorlig avvik mellom resultatene av lyd som skiller seg ved venstre og høyre øre. Hvis en person ikke er i stand til å forstå en lyd på 20 dB HL eller høyere, blir han eller hun generelt sett på som å ha noe hørselstap. Eventuelt avvik eller unormalt resultat kan kreve ytterligere tester eller indikere at et høreapparat eller korrigerende kirurgi kan være nødvendig.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?