Hva er veksthusavlinger?

Drivhusavlinger er frukt og grønnsaker som dyrkes i en bygning eller et innhegning for å beskytte dem mot elementene og tillate en lengre vekstperiode. Å dyrke planter i drivhus kan være dyrere enn å plante i åker, men i noen områder kan det være en nødvendighet på grunn av knappe vannforsyninger eller miljøforhold. Et drivhus kan være en permanent struktur med glass eller plastvinduer for lys, eller midlertidige strukturer laget av rammer og plastfilm.

Tidlige drivhus var bygninger av tre eller metallrammer med glassvinduer, ofte festet til et hjem. Solen ga både lyset og varmen som trengs for å dyrke grønnsaker eller blomster i et mer kontrollert miljø, eller når temperaturen utenfor falt under iskaldt. Frø kunne spires tidlig på våren, og noen grønnsaker kunne dyrkes sent ut på høsten, spesielt hvis det ble gitt en ekstra varmekilde som vedovn eller dampradiatorer.

Kostnaden for glass og dens evne til å bryte førte til en gradvis utvikling av bruddresistente plastdrivhus på 1900-tallet. Plast var mye lettere, kunne lages med tilsetning av pigmenter for å blokkere noe av sollyset, slik at de ble gjennomskinnelige og kunne støpes i former for å tillate buede vinduer eller kupler. Disse strukturene var ofte permanente bygninger som ble brukt til spesialiserte grønnsaker, urter eller blomster, og ble bygget i mindre skala for bolig- eller små kommersielle dyrkere.

Kommersielle drivhusavlinger ble ikke ansett som kostnadseffektive før på slutten av 1900-tallet. Krav om jordbruksareal for boligutvikling og økende drivstoffkostnader for transport av frukt og grønnsaker gjorde mindre drivhusbasert produksjon mer effektiv. En økende interesse for organiske produkter, eller de produktene som ble dyrket uten kunstgjødsel og plantevernmidler, ga et kundegrunnlag som var villig til å betale mer for dyrere drivhusavlinger.

Storskala kommersielle drivhus begynte å bruke store metallrammer og plastfilm, som noen ganger ble bygget rett over markavlingene. Disse strukturene var relativt enkle å bygge og kunne demonteres og flyttes til andre steder etter behov. De fleste av disse strukturene ble ikke oppvarmet med hjelpevarme, noe som ville vært for dyrt, men ble brukt i områder der tilstrekkelig solskinn kunne gi strålende varme for å forlenge vekstsesongen.

Vannbevaring ble også en økende bekymring, da drikkevannstilførselen var mer begrenset. Drivhusavlinger kan dyrkes ved bruk av vannbeskyttelsesteknikker som drypp eller tømme vanning, noe som gir en optimal mengde vann som trengs for plantevekst. De kontrollerte temperaturene og luftfuktigheten som er mulig i et drivhus, tillater bruk av mye mindre vann per høsting enn det som kreves i åkrene.

Miljøkontroll i et drivhus kan utføres med kontroller knyttet til temperatur og fuktighet. Hvis temperaturene stiger over ønsket grense, kan vinduer eller takvinduer åpnes manuelt eller kontrolleres av elektriske motorer. Fuktighetskontroller kan ha den samme funksjonen for å forhindre fuktighet som kan oppmuntre til mugg. Disse forbedringene bidro til kostnadene for drivhusavlinger, men ga en mer jevn produktkvalitet.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?