Hva er en kommersiell søppelkompaktor?

En kommersiell søppelkomprimator er en søppelbeholder som brukes av kommersiell industri. Det leies, eies eller leies. Typisk er en bestilt etter kubikk yardkapasitet. Ulike bransjer bruker en kommersiell søppelkomprimator for forskjellige avfallsprodukter. For eksempel kan butikkene bruke den til knuste pappesker, og utskriftsbedrifter kan kaste avfallspapir i sitt.

Den typiske kubikkgården i en søppelkompressor rommer omtrent 200 gallon (ca. 757 liter) komprimert avfall. Dette betyr at en 8-yard (ca. 7 meter) komprimator rommer mer enn 1.600 liter søppel. På grunn av den store størrelsen på slike komprimatorer, plasserer de fleste kommersielle virksomheter dem utenfor, men tydelig tilgjengelige steder. Noen komprimatorer har vegger bygget rundt seg; andre blir stående i det fri.

I tillegg til utendørs kommersielle søppelkomprimatorer, bruker noen store anlegg en innendørs kommersiell søppelkomprimator. Mindre komprimatorer kalles dumpsters. Bedrifter velger type og størrelse på kommersiell søppelkomprimator ut fra behov og volum.

Søppelkomprimatorer fungerer ved å komprimere søppel. Dette gjør at søpla tar mindre plass enn om det hadde blitt stående i sin opprinnelige tilstand. Det komprimerte søppelet blir deretter fraktet til et deponi eller hentet av et kommersielt søppelfirma for avhending. Gebyrer for deponering og henting varierer etter region.

Vurderinger for kommersiell bruk av søppelkomprimatorer inkluderer om den vil ligge i privat eller offentlig visning på eiendommen og om den vil være tilgjengelig for publikum. I tillegg til å møte potensielle ansvarsspørsmål, ender en bedrift opp med å betale for offentlig søppelavhending som fyller kompressoren. Innelukking av komprimatoren beskytter virksomheten mot begge problemer.

Søppelkomprimatorer i rustfritt stål er de mest kjøpte innendørsenhetene. De er vanligvis plassert i sykehusinnstillinger og andre medisinske fasiliteter. Utendørs komprimatorer er generelt mer robuste i utseendet. Noen enheter er utstyrt med en plastbeholder som kan fjernes for transport.

Kommersielle søppelkomprimatorer effektiviserer avfallsprosessen for bedrifter. De kan bidra til å opprettholde sanitærstandarder og ivareta miljøhensyn ved å redusere kubikkavfallsgården. Dumpsterdykking og søppelplukking frarådes når avfallet settes gjennom en kommersiell søppelkomprimator så snart som mulig.

For å velge den mest effektive komprimatoren for deres behov, må kjøperne vurdere hvilken type søppel som vanligvis genereres i deres virksomhet. I tillegg hjelper en evaluering av hvor den skal plasseres til å bestemme om en innendørs eller utendørs enhet vil være best. Kompaktoren må være lett tilgjengelig for fjerning av søppel, enten av ansatte eller et kommersielt søppelfirma. Når alle aspekter ved bruk og behov er analysert, kan du velge den beste kommersielle søppelkomprimatoren.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?