Hva er et kutt og fyll?

Et kutt og fyll er en prosedyre på byggeplasser for å jevne skråninger og lage stiklinger, kanaler og voll ved å fjerne jord fra et punkt og bruke den som fyll i et annet. Kutt- og fyllteknikker har flere forskjellige fordeler, hvor de mest attraktive er tids- og kostnadsbesparelser prosessen tilbyr. Å transportere fyllmateriell til en byggeplass er tidkrevende og kan øke betydelig den totale prosjektutgiften. Miljøavtrykket til ethvert prosjekt er også minimert, fordi det ikke er noen sekundære utgravninger utenfor stedet. Kutt- og fylloperasjoner på store nettsteder med kompleks topografi utføres vanligvis i henhold til planer beregnet av spesialiserte programvareapplikasjoner.

Egentlig flate byggeplasser er veldig sjeldne; i de fleste tilfeller vil noe fjerning eller tilskudd av materiale være nødvendig for å jevne steder. Dette gjelder særlig prosjekter som er planlagt for skrånende tomter og i bygging av veier, jernbaner og kanaler. Skrånende tomter krever ofte omfattende lokal utgraving og fylling for å oppnå den nødvendige bakken for gulvoppsett, hager, adkomst og parkeringsarealer. Jernbane, kanal og vegruter krever mindre lokalt inngrep, men dekker utvidede ruter. Kostnadene for tilskudd av materiale fra kilder utenfor stedet er imidlertid ofte uoverkommelige i begge tilfeller. Praksisen med å bruke materiale fjernet fra ett område på et område for å oppfylle fyllkrav i andre representerer betydelige besparelser og utgjør kjernen i kutt- og fyllteori.

Når det gjelder byggekonstruksjon på skrånende tomter, brukes materialet som er skåret bort fra skråningen ved bygningens fotavtrykkområde for å fylle gradienten under det området. Disse fyllene er vanligvis komprimert og inneholdt av støttevegger. Når det gjelder jernbane- og veibygging, kuttes ofte materiale bort i skråninger for å opprettholde stigninger og jevn transportveier. Dette materialet brukes da vanligvis til å danne voll langs de avskårne områdene som deretter danner barrierer for tilstøtende vannmasser eller myrrike områder, og kan også tjene til å dempe luftforurensning på grunn av spredningseffekten av "dalene" de danner. Det kuttede materialet brukes ofte til å dekke steiner og trestubber langs ruten og for å stabilisere skråningen over banen eller veien.

Det kan være vanskelig å beregne kutt- og fyllingsbalanser, og spesielt på store områder med komplekse skråningsprofiler. Deretter brukes programvare som Quantm og DynaRoad for å lage nøyaktige kart over topografien og beregne den optimale skjære- og fyllingsprosessen. Disse programmene kan brukes til å beregne eventuelle overflødige fyllkrav på forhånd og legge betydelig til nøyaktigheten av forkonstruksjonsplanlegging og kostnadsanalyse. Kutt- og fyllingsprosessen tjener også til å minimere prosjektets totale miljøsignatur fordi lite eller ingen ytterligere utgravning utenfor stedet er nødvendig.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?