Hva er en trelastmølle?

En trelastfabrikk er ganske enkelt et sted der trær kan bearbeides til trelast, eller planker av tre som brukes til bygging og andre formål. Også kalt et sagbruk, en trelastfabrikk kan variere fra et stort produksjonsanlegg til en liten, enkel, håndbetjent maskin med et blad som kan skjære lange deler av tre og flyte dem i flate biter. Trelastfabrikken har eksistert i århundrer, selv om teknologien og effektiviteten til møller har endret seg dramatisk.

I USA ble trelastfabrikken introdusert ikke lenge etter kolonisering. Dyktige europeiske arbeidere satte opp sagbruk i skogene. Okser og hester ble brukt til å trekke trær til trelastfabrikken, og trelasten ble behandlet akkurat da og der. Disse sagbrukene var små og bærbare og kunne føres inn i skogen for å lette produksjonen. Innføringen av trelastfabrikken i koloniene økte utviklingen av byer og tettsteder, noe som gjorde bygder enklere og raskere å bygge.

Mer permanente strukturer som ble bygget på et fast sted begynte å vokse opp ettersom etterspørselen etter trelast økte. I mange tilfeller - langs Hudson River i staten New York, for eksempel - ble tømmerstokker flyttet nedover elven til bruket for bearbeiding. Prosessen med å sende tømmerstokkene nedstrøms ble kalt elvkjøring, og det var en spesielt farlig jobb. Skader og dødsfall var ikke uvanlig. Da introduksjonen av det sirkulære bladet traff fabrikker, økte produksjonen dramatisk; bladene var imidlertid utsatt for skade, og sagfiltrene var nødvendige for å holde bladene i fungerende form.

Noen av de tidligste trelastfabrikkens strukturer var vanndrevet. Lange, flate blader ville bevege seg frem og tilbake som drevet av den bevegelige vannmøllen og skjære gjennom tømmerstokker. Disse møllene ble ofte brukt til å skjære stein, for eksempel marmor. Senere ble sagbrukene drevet av vind, og bygget inn vindmøller for å drive en veivaksel. Med begge typer strøm var det bare bladene som beveget seg; stokkene måtte mates gjennom bladet for hånd inntil et bevegelig fôringssystem ble utviklet.

Når teknologien avanserte, gjorde så også sagmetodene. Da dampkraften ble lett tilgjengelig, gikk sagbruk videre til denne typen strøm. Drivstoff var lett tilgjengelig for slik drift, men kostnadene for å betjene maskinene økte også. Dette førte til større sagbruk og færre små, bærbare, uavhengig eide fabrikker. I dag drives fabrikker av mange forskjellige kilder, inkludert strøm. De er i stor grad datastyrt, noe som gjør prosessen mer effektiv. Selv om det fortsatt eksisterer små, bensindrevne fabrikker, er de sjeldne og lite kostnadseffektive.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?