Hva er en aktuatorposisjonist?

En aktuatorposisjonering er et systemgrensesnitt som bruker systeminnganger for å justere en aktuator gjennom et variabelt posisjonsområde i samsvar med systemkrav i sanntid. I hovedsak et servosystem, bruker aktuatorposisjonen innganger fra systemsensorer som leverer informasjon om aktuatorens nåværende stilling. Denne informasjonen sammenlignes av posisjoneren med et forhåndsprogrammert ideelt scenario eller andre systeminnganger. Hvis det er forskjell mellom de to informasjonssettene, justerer posisjoneren aktuatoren deretter for å rette opp forskjellen. Aktuatorposisjoner brukes i en rekke bruksområder, for eksempel maskinverktøydeler, marinepistontårn, føringssystemer og strømningsreguleringsventiler.

Aktuatorer er enheter som leverer fjernarbeid ved å bruke bevegelse på en sekundær enhet der det er upraktisk eller farlig for en menneskelig operatør å gripe inn. I mange tilfeller er denne bevegelsen en enkel lineær eller roterende bevegelse av en repeterende og endelig karakter. Det er imidlertid mange bruksområder der det kreves en aktuator for å produsere en rekke posisjonsendringer innenfor rammene av dets driftsområde som svar på system- eller miljøkrav. En sjøvåpentårn er et godt eksempel på denne typen operasjonelle situasjoner. Aktuatorene som roterer tårnet og løfter og trykker ned pistolfatene, må hele tiden endre sin stilling i forhold til posisjonen og rekkevidden til et potensielt mål.

For å oppnå denne typen finkontroll brukes et aktuatorposisjonssystem. Denne typen aktuatorsystem består av en full-range aktuator, en kontroller og en grensesnittenhet. Grensesnittenheten samler systeminnganger og operatørkommandoer eller inneholder et sett med forhåndsprogrammerte data. Den samler også sensorinnganger som gir en sanntids indikasjon på aktuatorens nøyaktige posisjon.

Systeminngangene, operatørkommandoene eller programdataene representerer en ideell eller ønsket situasjon. Grensesnittet sammenligner deretter denne ideelle situasjonen med aktuatorens posisjonsinformasjon. Hvis det oppdages en forskjell mellom disse to informasjonssettene, blir en feiltilstand erklært av grensesnittet. Den instruerer deretter kontrolleren om å flytte aktuatoren - og følgelig den aktuelle systemkomponenten - for å rette opp feiltilstanden. Etter at feiltilstanden er kansellert, vil aktuatorposisjonen stoppe aktuatoren, og dermed gjenopprette de ønskede parametrene.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?