Hva er overvåkning av utslipp?

Utslippsovervåkning er observasjon og analyse av gasser og partikler gitt av industriell virksomhet som produksjon, raffinering, energiproduksjon og andre. Land over hele verden har vedtatt retningslinjer som krever overvåkning av utslipp på grunn av miljø- og helseproblemer som reises over de typer utslipp som slippes ut i atmosfæren. I mange land er kontinuerlig overvåkning av utslipp grunnlaget for cap-and-trade-programmer.

I løpet av den daglige driften produserer de fleste industrianlegg utslipp av gasser og partikler som et biprodukt av prosessene. Utslippsovervåkning oppstod som en måte å kontrollere forbrenningen; det vil si at når blandingen av drivstoff og oksygen i forbrenningsprosessen er mindre enn optimal, gjenspeiler blandingen av gasser i produserte utslipp dette faktum. Dermed ga utslippsovervåkning nødvendig informasjon for å gjøre forbrenningsprosessen mest effektiv. Dette førte igjen til en reduksjon i nivået av forurensede stoffer. Systemer ble bygget for det eneste formål å overvåke utslipp.

Nær slutten av 1900-tallet begynte mange regjeringer over hele verden å være mer oppmerksom på spørsmålet om luftforurensning og de mange problemene det forårsaker, fra menneskelige luftveisproblemer til sur nedbør. Det ble vedtatt lovgivning i mange tilfeller som begrenset utslippene som var tillatt, og som krever kontinuerlig overvåkning av utslipp for å hjelpe til med å håndheve vedtektene.

På begynnelsen av det 21. århundre skiftet fokuset noe til spørsmålet om global oppvarming, og det ble bestemt at noen av komponentene i utslippene fra forbrenning bidro til drivhuseffekten. I stedet for å sette urealistiske grenser for industrier, ble det utviklet "cap and trade" -planer som ga produksjonsanlegg en kvote med utslipp av disse klimagassene de fikk lov til å produsere. De som produserte mindre enn kvoten, kunne selge "karbonkreditt" til de som overskred kvoten. For å få lokk- og handelssystemer til å fungere, er det nødvendig med kontinuerlig utslippsovervåking av industrielle anlegg.

Det er imidlertid ikke praktisk å overvåke alle kilder til skadelige utslipp. Nesten alle former for motorisert transport produserer for eksempel klimagasser, men teknologien for å overvåke slike utslipp kontinuerlig er uoverkommelig dyr. Likevel blir utslippsstandarder pålagt kjøretøyer som er drevet av forbrenningsmotorer i mange nasjoner over hele verden. Utslippsovervåkningssystemene for dem er faste og periodiske. Kjøretøy rapporterer med jevne mellomrom til teststasjoner for å få analysert utslipp for å oppfylle kravene. Disse kjøretøyene som er funnet å overskride de tillatte standardene, må repareres eller tas av veien.

Åpen brann og mange landskapsmaskiner, som gressklippere og ugressklippere, er også viktige kilder til klimagasser i noen deler av verden. Det er imidlertid veldig vanskelig å overvåke disse kildene, og derfor er innsatsen for å kontrollere utslippene begrenset til tiltak som er iverksatt under produksjonen.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?