Hva er lagring av farlig materiale?

Farlige stoffer er gjenstander som kan utgjøre betydelige trusler for levende organismer og miljøet. Det er derfor lagt stor vekt på fremstilling, bruk og avhending av disse varene. Lagring av farlig materiale er også et område med stor bekymring. Det er generelt anerkjent at farlige materialer må holdes på en måte som reduserer potensiell risiko.

Det kan være flere nivåer av lagring av farlig materiale. Lover kan utstedes av føderale, statlige og lokale myndigheter. Ytterligere regler kan også skisseres av virksomheter og institusjoner som kommer i kontakt med farlige stoffer. Det er også god praksis som enkeltpersoner oppfordres til å følge.

Tydelig identifikasjon er en av de viktigste reglene for lagring av farlig materiale. Det anses generelt som dårlig praksis, og kan være ulovlig, å oppbevare farlige stoffer uten riktig merking. Alle elementene skal merkes slik at alle som kommer i kontakt med dem kan bestemme hva de er. Det anbefales også å merke seg at materialene er farlige siden noen mennesker kanskje ikke er kjent med visse gjenstander.

Forskrifter om lagring av farlig materiale kan også diktere hvor lenge gjenstander kan oppbevares. Som med mat, har noen varer utløpsdato. Elementer som holdes utenfor disse datoene kan bli farligere. Det er god praksis å lagre eldre gjenstander der de som trenger dem lett kan få dem slik at de kan brukes først. Noen gjenstander egner seg kanskje ikke i det hele tatt.

Mange farlige stoffer er inkompatible. Hvis de er blandet, kan det være en rekke negative resultater som giftige røyk eller eksplosjoner. Forskrifter tilsier ofte at forskjellige gjenstander må lagres separat for å forhindre denne risikoen. Separat lagring kan bety å oppbevare forskjellige gjenstander i forskjellige containere. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig å lagre forskjellige varer på forskjellige områder.

Beholderne som slike gjenstander oppbevares i, pleier også å være reguleringsspørsmål. Noen typer containere er ikke egnet til å lagre visse typer materialer. Når disse materialene plasseres i utilstrekkelige oppbevaringsbokser, skapes ofte risikable omstendigheter. Det kan forekomme lekkasje, noe som kan føre til at gjenstandene kommer i kontakt med andre elementer de er uforenlige med. Damp kan også skape et gassformig miljø som kan være brennbart.

Forskrifter om lagring av farlig materiale kan også diktere omstendighetene under hvilke ting kan oppbevares. Mange farlige stoffer påvirkes av miljøene. De kan bli farligere hvis de holdes på et sted som ikke er riktig temperatur eller hvis de blir utsatt for sollys. På grunn av risikoen de utgjør, kreves det ofte at farlige stoffer holdes en viss avstand fra ting som vannforsyning og mat.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?