Hva er adenosinreseptorer?

Adenosinreseptorer er metabotrope reseptorer for nevrotransmitteren adenosin. Tre adenosinreseptorer, merket A1 – A3, er identifisert, og de er alle proteiner som fungerer for å identifisere og binde med adenosin. Reseptoren for nevrotransmitteren adenosin er en P1-reseptor fordi den er purinerg, noe som betyr at den inneholder en purinring.

Reseptorer er proteiner som spenner langs membranen til nevroner. Nevrotransmittere binder seg til reseptorer, og følgelig åpnes eller lukkes spesifikke ionekanaler. Metabotropiske reseptorer har imidlertid ikke ionekanaler, så strømmen av ioner gjennom slike reseptorer er avhengig av ett eller flere metabolske trinn. Av denne grunn blir metabotrope reseptorer, så som adenosinreseptorer, ofte referert til som G-proteinkoblede reseptorer. Dette er fordi mellomliggende molekyler kalt G-proteiner aktiveres når ionekanalene som er assosiert med reseptoren, åpnes og lukkes.

Adenosinreseptorer har viktige funksjoner som deles med andre G-proteinkoblede reseptorer. Disse inkluderer syv segmenter av membranen som spenner over nevronen og en intracellulær sløyfe, som er det som kobler G-proteinet. G-proteinet og reseptoren kan bare koble seg etter bindingen av nevrotransmitteren.

Tre underenheter utgjør G-proteiner. Disse inkluderer alfa-, beta- og gamma-underenheter. Disse tre underenhetene er bundet når alfa-underenheten forenes med guaninnukleotidet kjent som guanosine-5'-difosfat (BNP).

Adenosin er forskjellig fra andre nevrotransmittere fordi det ikke lagres i vesikler. Snarere produseres det når det er en enzymfordeling av adenosin-trifosfat (ATP) og adenosin-difosfat (ADP). Når nevrotransmitteren adenosin binder seg til adenosinreseptorer, er effekten en erstatning av BNP med guaninnukleotidet kjent som guanosine-5'-trifosfat (GTP) på alfa-underenheten. Som et resultat skilles alfa-underenheten fra beta- og gamma-underenhetene, og skaper en serie metabolske eller biokjemiske prosesser.

Hver separate underenhet har muligheten til å binde seg til molekyler, for eksempel enzymer. Når enzymer aktiveres, genereres sekundære budbringere som syklisk adenosinmonofosfat (cAMP). Adenosinreseptorer transformerer cAMP, som følgelig stimulerer enzymer og avgjør om ionekanaler er åpne eller lukkede. Disse metabolske trinnene påvirker tilstrømningen eller strømmen eller ionene i reseptoren.

Overføring av adenosin er viktig for mange kroppslige funksjoner. Det virker for å forsvare nevroner mot oksidativt stress og øker mengden blodstrøm til hjertemuskelen. Det er også ansvarlig for avslutning av epileptisk anfallsaktivitet. Under et anfall kobler adenosin G-proteiner, noe som resulterer i åpning av kaliumkanaler og lukking av kalsiumkanaler. Som et resultat er det en avslutning av anfallsaktivitet.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?