Hva er hvite saker?

Hvitstoffskanaler signaliserer stier i hjernen laget av bunter med hvit materie, aksoner belagt i lag med myelin. Noen av disse traktene blir lagt ned under fosterutviklingen, mens andre utvikler seg etter fødselen, ettersom folk begynner å samhandle med omgivelsene og tilegne seg ferdigheter. En hjerneavbildningsteknikk kjent som diffusjonstensoravbildning gjør det mulig for forskere å identifisere hvitstoffskanaler, og leger kan bruke dette for å sammenligne pasientens hjerne med kjente kanaler for å se om det er unormalt eller uvanlige trekk i noens hjerne.

Disse kanalene kan tenkes som signalkabler. Myelinen fungerer som et kappe for å øke den elektriske ledningsevnen, og gir mulighet for veldig rask overføring av signaler langs en hvit materie. Noen kanaler, kjent som commissual tracts, spenner over hjernehalvdelene for å kommunisere informasjon mellom venstre og høyre hjerne. Ved bildebehandling kan de sees snakende over midten av hjernen for å skape komplette forbindelser.

Assosiasjonskanaler løper mellom lobene på samme halvdel av hjernen. Ulike lobber kan være nødvendig for å kunne kommunisere informasjon raskt for å gi mening om sensorisk informasjon og kognitive prosesser. Projeksjonskanaler kan overføre informasjon fra hjernen til resten av kroppen. De kan være ekstremt lange for å tillate ledning av signaler over store avstander.

Forskning på hjernen viser at hos unge mennesker, hvis en hvit substans opprettholder traumer, kan hjernen være i stand til å gjenskape seg selv. Det kan ta over nabokanalene for å finne nye måter å sende informasjonen på. Jo yngre mennesker er, desto mer tilpasningsdyktige vil deres hvitstoffskanaler være, noe som forklarer hvorfor små barn kan komme seg godt etter hodetraume og invasiv hjernekirurgi, inkludert kirurgi for å bryte corpus callosum, strukturen som forbinder de to halvdelene av hjernen. Denne operasjonen kan brukes hos personer med alvorlige anfall som ikke responderer på mer konservative behandlinger.

Hos eldre mennesker kan det være vanskeligere å komme seg etter skader på hvitstoffskanalene. Personer med hjerneskade forårsaket av medisiner, traumer, kirurgi, svulster, degenerative sykdommer og så videre kan oppleve alvorlige kognitive mangler. Mangler kan klynges sammen, avhengig av området i hjernen som er involvert og skadegraden. Forskere som er interessert i demens og kognitiv degenerasjon, studerer hvitstoffskanaler for å lære mer om hvordan sentrale områder i hjernen kommuniserer, og hva som kan gjøres for å hjelpe mennesker med kognitive mangler.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?