Hva er en luteiniserende hormonreseptor?

Hormoner er en nødvendig del av reproduksjonsprosessen, og hormonreseptorer er med på å lette handlingen til disse kjemikaliene. En luteiniserende hormonreseptor tjener spesielt som et cellulært bindingspunkt for luteiniserende hormon (lh). Reseptorene konverterer signaler gitt av hormonet til handlinger inne i cellene. Disse strukturene finnes i både mannlige og kvinnelige reproduktive organer som testikler og eggstokker. Når de er aktivert, stimulerer de disse organene til å produsere steroider som hjelper reproduksjon.

Strukturelt utgjør aminosyrer hoveddelen av en luteiniserende hormonreseptor, med et totalt aminotall rundt 675 for hver reseptor. Som sådan er reseptorene fylt med små molekyler som inneholder følgende stoffer: oksygen, hydrogen, karbon og nitrogen. På et større strukturelt nivå består reseptorene hovedsakelig av væsker, proteiner og syv membran - eller tynn barriere - områder som hormonene binder seg til. Et gen på humant kromosom 2 er sannsynligvis ansvarlig for dannelsen av luteiniserende hormonreseptor.

Disse strukturene er en del av en større gruppe reseptorer kjent som G-proteinkoblede reseptorer. Slike reseptorer finnes i multicelleorganismer og er ansvarlige for å føre signaler fra en ekstern kilde til innsiden av en celle. Signalene aktiverer deretter forskjellige responser i cellene. Siden denne kommunikasjonen foregår over de tynne membranlagene til en reseptor, kalles gruppene også transmembranreseptorer.

Når et hormon har sikret seg til reseptoren via membranene, sender det et signal inne i reseptoren. Dette signalet slår deretter på de indre reseptorproteinene, kjent som G-proteiner. Et messenger-stoff kalt syklisk adenosinmonofosfat (cAMP) er med på å føre signalene. Dette begynner en proteintransformasjonsprosess som lar deoksyribonukleinsyre (DNA) koble seg til proteinene. Etter at dette trinnet har skjedd, aktiveres cellen og hormonets funksjon begynner å oppstå.

Det luteiniserende hormonreseptoren hjelper i mange prosesser, avhengig av beliggenhet. I de mannlige testiklene hjelper det å lette sæd- og testosteronproduksjonen. For kvinner er strukturen gunstig ved eggløsning og graviditet. Eventuelle avvik i disse reseptorene kan derfor føre til fruktbarhetsproblemer.

Disse typene reseptorer samhandler først og fremst med luteiniserende hormoner. Dette kjemikaliet stammer fra den fremre hypofysen som finnes i nærheten av hjernen. Det er hormonet som er ansvarlig for å stimulere de nevnte reproduktive organer til handling. Når hormonet binder seg til den luteiniserende hormonreseptoren, blir resultatet til slutt produksjon av kjønnssteroider som testosteron. Slike kjemikalier er kjent som gonadotropiner fordi de stimulerer reproduktive organer.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?