Hva er en pericyte?

En pericyte, for ikke å forveksle med homonymparasitten, er en slags hybrid menneskecelle, delvis nervøs og delvis vaskulær. Det er en type nervecelle som først og fremst blir funnet som omslutter og beskytter de vaskulære blodkarene i hjernen. En av dens viktigste funksjoner er som et middel for den såkalte "blod-hjerne-barrieren." Disse cellene forhindrer at noen blodfødte giftige kjemikalier og fremmede organismer frigjøres til sensitivt hjernevev. Dine har også andre, like viktige funksjoner, og antas å være kritiske nøkler til å forstå årsaken og kanskje kur for noen hjernesykdommer.

Begrepet er avledet fra den greske perien for "rundt", og cyte for "celle." En celle er den minste selvforsynt enhet i livet. Multicellulære organismer, for eksempel mennesker, er sammensatt av mange forskjellige typer celler organisert som systemer, som er avhengige av andre systemer for å opprettholde deres liv. Det definerende kjennetegnet ved pericyten er at de tett vikles rundt ytterveggen til de minste blodkarene, kalt kapillærer. De er spesielt utbredt i hjernen, men finnes på blodkar som gir næring til kroppens mange andre nerveceller med oksygen og næringsstoffer.

En pericyte griper tak i det rørformede fartøyet ved hjelp av fingerlignende fremspring. Denne formen lar også cellene låse seg sammen. Den typen celler som danner veggen i blodkar kalles endotelceller. Selv om det er et tynt lag bindevev mellom dem som kalles en kjellermembran, er pericytter i direkte kontakt med endotelceller. Det primære mediet for celle-til-celle-kommunikasjon er signalkjemikalier som kalles integriner.

Veggene i blodkarene er gjennomtrengelige, designet for å la oksygen og selektivt store molekyler som sukker passere gjennom dem. Alle cellene i menneskekroppen, inkludert hjernen, trenger denne tilførselen. Dessverre er blod også den valgte transporten for stoffer og organismer som kan være skadelige for den delikate, stabile kjemien i hjernen. Nettverket av blodkar krever et ekstra mål for selektivitet i det som er tillatt å unnslippe vaskulære vegger. Dette har blitt populært kalt blod-hjerne-barrieren.

En pericyte som omslutter hjernens blodkar er den første forsvarslinjen i denne barrieren. De kan trekke seg sammen, både begrense strømmen av blod i kapillæren, så vel som å lukke hullene i veggen som store kjemiske molekyler ellers ville passere gjennom. I en atferd som normalt er assosiert med rovdyrimmunceller i menneskelig blod, har disse allsidige cellene den ekstra evnen til å oppslukke og fordøye fremmedpartikler, så som døde celler. Endotelcellene i blodkar, på samme måte som huden, er regenerative og pericytter antas videre å være involvert i kjemisk kontroll av deres vekst. De viser også embryonale egenskaper, i stand til å omforme seg til andre helt forskjellige celletyper etter behov, for eksempel glatte muskelceller, også kalt veggmalerieceller.

Unormaliteter har vært knyttet til noen sykdommer. Hemangiopericytoma, for eksempel, er en sjelden form for kreft forårsaket av et overskudd av pericytter som kveler unormalt dannede blodkar. Diabetisk retinopati, den vanlige komplikasjonen av sykdommen diabetes som resulterer i tap av synet, har vist seg å være forårsaket av utilstrekkelighet av pericytter for å beskytte kapillærene i det menneskelige øyet. Mange degenerative sykdommer i hjernen, for eksempel Alzheimers og multippel sklerose, antas hovedsakelig å starte fra tap av pericytter og det resulterende brudd på blod-hjerne-barrieren.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?