Hva er stamcelledebatten?

Stamcelle-debatten er omgitt av vitenskapelige, religiøse, etiske og politiske kontroverser. Forskning har vokst til å omfatte bruk av stamceller for å reparere skadede deler av menneskekroppen og finne botemidler for dødelige sykdommer. Siden noen av disse cellene blir ekstrahert fra kunstig produserte menneskelige embryoer, eksisterer det imidlertid splittelse over etikken og moralen i å delta i denne praksisen.

Stamceller har muligheten til å reparere og fornye seg. Under riktige forhold kan disse cellene utvikle eller dele seg inn i nye celler med spesielle funksjoner. De tre hovedkategoriene av stamceller er voksne stamceller, embryonale stamceller og embryonale "fosterceller". Den siste typen er mindre vanlig enn de to andre typene når det gjelder deres bruk til forskning. De spesielle egenskapene til stamceller er sett på som en potensiell mulighet til å finne botemidler for forskjellige sykdommer som kreft, Parkinsons sykdom eller lammende ryggmargsskader. Det som en gang var en terminal sykdom, kan behandles hvis stamceller kan brukes til å finne botemidler.

Til tross for disse potensielle fordelene reiser bruken stamceller etiske bekymringer. Mye av den etiske debatten rundt stamcelleforskning er basert på bruk av embryonale stamceller. Spørsmålet er om det er etisk å bruke disse stamcellene, som er potensielle liv, for å opprettholde en annens liv. Enkelte religiøse kirkesamfunn har vært særlig høye til å fordømme praksisen og hevdet at alle former for menneskeliv skal beskyttes. Politikere har ofte basert valgkampene sine på sine foreslåtte planer om temaet.

Regjeringen har også vært et kontroversielt punkt i stamcelledebatten. Denne typen forskning kan være kostbar. Motstandere av stamcelleeksperimenter protesterer støtte fra regjeringen fordi de hevder at staten gir penger til ødeleggelse av menneskeliv. Private forskningsfasiliteter blir også noen ganger gransket og kalt til å bli lagt ned. I noen land anses imidlertid praksisen som helt lovlig.

Mye av stamcelledebatten er relatert til spørsmålet om hvilket stadium i utviklingen som teller som et menneskeliv. Noen insisterer på at livet begynner rett ved unnfangelsen, eller når sædcellene kommer inn i egget, og fra dette utsiktspunktet blir disse embryoene ansett som liv. Som et resultat anser denne siden av argumentasjonen bruken av embryonale stamceller som uetisk. Det motsatte synspunkt fastholder at embryoer ikke er mennesker før de kan eksistere uavhengig utenfor mors liv. Som et resultat synes denne siden av debatten det er etisk å bruke stamceller for å kurere sykdom. Selvfølgelig er det en rekke meninger imellom.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?