Hvordan påvirker plasseringen av kontinentene det globale klimaet?

I følge teorien om platetektonikk, beveger tektoniske plater som bærer verdens kontinenter sakte i forhold til hverandre, og omorganiserer dem på merkbare måter bare over tidsperioder på millioner av år. Tektoniske plater beveger seg omtrent like raskt som neglene vokser. De blir presset rundt av et fenomen som kalles havbunnsspredning, der marginene til oseaniske plater stadig blir nedsenket i mantelen, slik at ny magma kan skynde seg for å fylle sprekkene som dannes i platens sentrum. Sprekker forårsaket av havbunnsspredning strekker seg i en kontinuerlig linje rundt verdens havbunn.

Plassering av kontinenter påvirker det globale klimaet på flere måter. Den relative ordningen av kontinentene kan regulere ankomst og gå av store isalder mer enn solcykler eller noen annen faktor. Når det er et kontinent rundt de nordlige eller sørlige polare områdene, risikerer det å bli isbre og påvirke det globale klimaet. Spesielt i tilfelle av Antarktis, som utelukkende er polar, begynner en frigid sirkumpolar strøm å sirkulere kontinentet og forårsake tilbakekoblingssykluser av kjøling og forglassing. Som et resultat er Antarktis interiør den største ørkenen i verden; ørken er definert som fravær av fuktighet. Ekstremt lave temperaturer låser all fuktighet i isen.

En gang, titalls millioner år siden, var Antarktis et frodig skogkontinent. Gjennom det meste av planetens historie utvidet skog seg fra pol til pol. Dinosaurfossiler er funnet innen 20 grader paleolatitude fra Sydpolen. Dette er spesielt oppsiktsvekkende med tanke på at dinosaurer hadde en tregere metabolisme enn pattedyr og sannsynligvis ikke taklet forkjølelsen også. Deres følsomhet for globalt klima er sannsynligvis det som bidro til deres undergang. Deres manglende evne til å takle globale klimaendringer er det som fikk pattedyr til å overleve masseutryddelsen og til at dinosaurer (bortsett fra forfedrene til fugler) døde ut.

En annen faktor som påvirker det globale klimaet sterkt, er om kontinentene skyves opp mot hverandre, som i superkontinentet Pangea, eller i stor grad fra hverandre, slik tilfellet er i dag. Når kontinentene er sammen, betyr det at mye av deres landområde er veldig langt fra verdenshavene, noe som gjør det vanskelig for fuktighet å nå dem og produsere ørkener. Det antas at den største ørkenen som noen gang har eksistert, var sentrum av kontinentet Pangea. I dag er livet rikelig i det indre av de fleste kontinenter, men den gang ville Pangaeas sentrum ha blitt blottet for praktisk talt alt liv.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?