Hva er induktorimpedans?

Induktorimpedans, også kjent som induktiv reaktans, er et generalisert konsept av likestrøm (DC) og vekselstrøm (AC) motstand mot en induktor. En passiv komponent, en induktor er designet for å motstå strømendringer. Materialene og konstruksjonen til en induktor bestemmer induktorimpedansen. En matematisk formel kan brukes til å beregne impedansverdien til en bestemt induktor.

Evnen til å motstå strømendring kombinert med evnen til å lagre energi i et magnetfelt er noen av en induktors mest nyttige egenskaper. Når en strøm strømmer gjennom en spesiell induktor, vil den produsere et skiftende magnetfelt som kan indusere spenning som er i motsetning til den produserte strømmen. Indusert spenning er deretter proporsjonal med gjeldende endringshastighet og en induktansverdi.

En induktor kan lages på mange måter og med flere forskjellige materialer. Design og materialer kan begge påvirke induktorimpedansen. Induktorer og deres materialer har spesifikke elektriske spesifikasjoner som inkluderer egenskaper som DC-motstand, induktans, permeabilitet, distribuert kapasitans og impedans. Hver induktor har en AC-komponent og en DC-komponent, som begge har sine egne impedansverdier. En DC-komponents impedans er kjent som vikling av DC-motstand, mens AC-komponentens impedans kalles induktorreaktansen.

Impedansen kan variere og manipuleres av materialene som utgjør en induktor. For eksempel kan en induktor ha to kretser som er koblet og justert slik at en krets utgangsimpedans tilsvarer den motsatte krets inngangsimpedans. Dette kalles matchet impedans og er fordelaktig fordi minimalt strømtap oppstår som et resultat av denne typen induktorkretsoppsett.

Induktorimpedans kan løses med en matematisk ligning ved bruk av vinkelfrekvens og induktans. Impedansen er avhengig av frekvensen av en bølgelengde; jo høyere bølgelengdens frekvens, desto høyere impedans. I tillegg, jo høyere induktansverdi, jo høyere induktansimpedans. Den grunnleggende ligningen for impedans beregnes ved å multiplisere verdiene "2", "π", "hertz" og "henries" med en bølgelengde. Verdiene oppnådd i denne ligningen avhenger imidlertid av andre verdier, inkludert ohm-målinger av motstand, kapasitiv reaktanse og induktiv reaktanse.

Innhenting av induktorimpedansen krever ytterligere beregninger. Både kapasitiv reaktanse og induktiv reaktanse er 90 grader utfaset av motstand, noe som betyr at maksimale verdier for begge skjer på forskjellige tidspunkter. Vector addisjon brukes for å løse dette problemet og beregne impedans. Kapasitiv reaktanse kan beregnes ved å tilsette kvadratene med induktiv reaktans og motstand. Kvadratroten av tilleggsverdiene blir deretter tatt og brukt som verdien av den kapasitive reaktansen.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?