Hva er forskjellen mellom UHF og VHF?

Mange mennesker har hørt begrepene UHF og VHF anvendt i en rekke situasjoner som involverer elektronisk kommunikasjon. Begge begrepene brukes til å referere til forskjellige typer frekvenser som har vært og fremdeles brukes i radio-, tv- og til og med mobiltelefonsendinger. En av de viktigste forskjellene mellom UHF og VHF er at selv om begge frekvensene er en del av det samlede elektromagnetiske spekteret, er de to distinkte frekvensbånd langs det spekteret.

UHF, eller ultrahøy frekvens, forholder seg til båndet som dekker området mellom 300 megahertz eller MHz og 3000MHz. VHF, eller veldig høy frekvens, opererer på et lavere nivå, og dekker frekvensområdet fra 30 MHz til 300MHz. Både UHF og VHF har blitt brukt gjennom årene for radio- og tv-sendinger, med individuelle stasjoner tildelt spesifikke sendeserier langs bandene. Offentlige etater bestemmer normalt hvilken del av hvert band som blir gjort tilgjengelig for kringkastere i et gitt område av en nasjon.

UHF og VHF har hver blitt brukt i spesifikke kommunikasjonssituasjoner. For eksempel er VHF normalt det valgte bandet for FM-radiosendinger, mens UHF ofte har vært det valgte bandet for bruk i over TV-sendinger. I kontrast blir det øvre området av UHF-båndet ofte brukt til radioradiooperasjoner. Som med kommersiell radio- og tv-kringkasting, bestemmer myndighetsorganer rekkevidden eller frekvensene som radiooperatører i en gitt nasjon lovlig kan bruke for sin kommunikasjon.

Når det gjelder mobiltelefoner, gir UHF båndet eller frekvensen for mobilt utstyr som bruker analoge signaler til kommunikasjonsformål. Både UHF og VHF brukes fremdeles i deler av verden hvor analoge TV-signaler er i vanlig bruk. I tillegg brukes VHF ofte til sivil luftfart samt kunngjøringer om offentlig tjeneste i lokalsamfunn.

UHF og VHF er bare to av de forskjellige typer frekvenser som brukes langs det elektromagnetiske spekteret. VLF, eller veldig lav frekvens, inkluderer all lydoverføring under 30 kHz, mens LF, eller lavfrekvens, varierer fra 30 til 300 kHz. MF, eller middelfrekvens, varierer fra 300 kHz til 3MHz og brukes ofte til AM-radiosendinger. HF eller høyfrekvens varierer fra 3MHz til 30MHz og brukes ofte i kortbølgeapplikasjoner. Frekvensområdet over UHF er vanligvis kjent som SHF, eller superhøy frekvens, og er ofte begrenset til myndigheter og militær bruk bare i en rekke nasjoner.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?