Co to jest wykładnik Hurst?

Wykładnik Hursta to miara trwałości trendów. Służy do przewidywania danych w celu modyfikacji losowych szeregów. Według niektórych teoretyków finansów ceny akcji wahają się losowo. W takim przypadku oszacowanie wykładnika Hursta jest ważne w przewidywaniu przyszłych cen, ponieważ opisuje trendy w pozornie przypadkowych ruchach.

Wykładnik Hursta może przyjąć dowolną wartość od zera do jednego. Jeśli jest większy niż 0,5, trend jest trwały, co oznacza, że ​​po wzroście prawdopodobnie nastąpi kolejny wzrost, podczas gdy po spadku prawdopodobnie nastąpi spadek. Wykładnik niższy niż 0,5 wskazuje na nietrwałość, co oznacza, że ​​ruch w jednym kierunku zwiększa prawdopodobieństwo ruchu w drugim kierunku. Jeśli wykładnik Hurst jest bliski 0,5, wzór jest losowy i żaden ruch nie przewiduje następnego.

W finansach koncepcja wykładnika Hursta ma znaczenie dla przewidywania danych finansowych, takich jak ceny akcji. Niektórzy inwestorzy wierzą we wzorce cen akcji. Próbują przewidzieć ruch stada, patrząc na wykresy jego wcześniejszych wyników. Jednym z przykładów schematu akcji jest „głowa i ramiona”: akcje początkowo rosną z powodu początkowego entuzjazmu, a następnie, gdy zainteresowanie maleje, inwestorzy zaczynają kupować w niskiej cenie. Gdy cena osiągnie szczyt i zacznie spadać, ponownie zbiera się, a następnie osiąga dość stabilny poziom.

Teoria losowego marszu, zaproponowana przez Maurice'a Kendalla w 1953 r., Odrzuca znaczenie wzorcowania cen akcji. Teoria oparta jest na wizerunku pijanego mężczyzny stojącego przy latarni. Z każdym krokiem ma jednakowe prawdopodobieństwo wykonania kroku w dowolnym kierunku, więc po jakimkolwiek czasie najbardziej rozsądnym miejscem do poszukiwania go jest miejsce, w którym zaczął.

Rynek akcji, zgodnie z teorią, jest jak ten człowiek. Może wahać się dziko w jednym kierunku, ale zwykle powraca do pozycji centralnej. Rynek akcji ma jednak tendencję wzrostową. Teoria losowego spaceru obejmuje przewidywanie trendów wzrostowych w czasie, aby uwzględnić historyczne dane o cenach akcji.

Jeśli losowy spacer jest poprawny, znajomość wykładnika Hursta jest ważna w analizie zapasów. Inwestorzy mogli obserwować ostatnie zachowanie akcji i przewidywać przyszłe ruchy na podstawie siły wytrwałości na rynku. Wykładnik należy oszacować dla dowolnej serii, aby analiza zapasów pozostała sztuką nieprecyzyjną.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?